Spojky pro stroje a motory

Spojky Esco a Renk

Spojka je strojní součástka, která spojuje obvykle hnací a hnaný hřídel a slouží k přenosu krouticího momentu, někdy také k vyrovnání vzájemné nesouososti obou hřídelů. Podle druhu použití můžeme dělit spojky například na pevné (např. trubková, kotoučová aj.), které přenášejí stálý krouticí moment mezi hřídeli, a na spojky pohyblivé (např. třecí lamelová spojka), které umožňují rozpojení mezi dvěma hřídeli a tím přerušení přenosu krouticího momentu.


Významnou součástí strojů je pojistná střižná spojka (např. kotoučová spojka se střižným kolíkem), která zajistí přerušení krouticího momentu přestřižením kolíku, pokud se překročí krouticí moment, který je předepsán pro daný stroj. Jsou také důležité pro tlumení rázů. Spojky lze postavit i tak, aby umožňovaly rozpojení za chodu, axiální/radiální pohyb hřídelí nebo umožňují plynulý rozběh. Pro přenos krouticího momentu ve spojkách se používá mnoho různých způsobů a součástí, např.: kolíky, čepy, lícované šrouby, pryže (např. spojka PERIFLEX) nebo různé konstrukční úpravy spojkových kotoučů, jako například u zubové spojky a v neposlední řadě se používá třecí síly jako například u třecí lamelové spojky, která má velký význam v automobilovém průmyslu.

 
zavolejte nám:
technická podpora
{{item.techphone}}
obchodní referent
{{item.obchphone}}
 
ke stažení
 
 
 
 
 
 
 
externí odkazy
 
 
 
 
 
Výrobci