@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
FLOW-MON LIMITED

Firma FLOW-MON sídlící ve velké Británii je dodavatelem indikátorů průtoku a průtokoměrů. Indikátory průtoku nachází uplatnění tam, kde je třeba monitorovat průtok kapalin či plynů, buď jen opticky, nebo i dálkově ( elektrický signál ). Informace indikátorů průtoku zajišťují bezpečný provoz zařízení, případně je lze využít i pro regulaci.