@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
BOCCHIOTTI S.p.a.

Skupina Bocchiotti Group drží významné postavení v italském elektrotechnickém průmyslu


Bocchiotti se specializuje na výrobu plastových elektroinstalačních kanálů (rozváděčových, podparapetních, vkládacích lišt) a dále na rozváděčové skříňky a krabice do interiéru a masívní polyesterové rozvodnice PEDRO pro venkovní použití. Bocchiotti poskytuje ucelenou řadu vysoce kvalitních produktů vyvinutých díky neustálému technickému výzkumu a zaměření se na pochopení specifických technických potřeb v konkrétních zemích rozmanitého světového trhu.


Bocchiotti je mezinárodní skupina se sídlem v Itálii, kde stále zaujímá vedoucí postavení na trhu s elektroinstalačním materiálem. Své výrobky vyváží do 38 zemí Evropy i mimo ni. Bocchiotti podniká již více než 20 let prostřednictvím svých dceřinných společností ve Francii a Spojených státech.


Skupina Bocchiotti je zastáncem programu ABSOLUTNÍ KVALITA na všech úrovních společnosti od výzkumu, přes design, výrobu, administrativu, logistiku a obchod s elektroinstalačními systémy. Zaměření se na koncového zákazníka vedlo k vytvoření systému služeb a speciálních konzultačních týmů. Celý systém tohoto programu znamenal pro skupinu Bocchiotti získání certifikátu kvality ISO 9001:2008.


Bocchiotti Goup je také držitelem certifikátu UNI EN 14001:2004 - Environmental Care System. Skupina Bocchiotti se tím zavazuje k neustálému snižování možných dopadů své činnosti na životní prostředí