@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
Klaxon Signals Limited

Tato firma je součástí britské skupiny TEXECOM a její nabídku představují signální prvky pro požární, průmyslovou a nouzovou signalizaci. Jde zejména o elektronické sirény (včetně hlasového výstupu), výstražná svítidla, zvonky a bzučáky nebo motorové, případně ruční sirény. Výrobky jsou certifikovány pro příslušné oblasti použití (např. dle EN54-3). Také u této firmy lze najít řadu pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.


Nejčastější aplikace výše uvedených produktů v červené barvě jsou v oblasti EZS nebo EPS, případně v průmyslových oblastech v barvě bílé.