Menu

Katodová ochrana a uzemnění

Dodáváme nástroje a materiály pro provádění katodické ochrany potrubí, konstrukcí a staveb zatížených rizikem poškození bludnými proudy. Dále dodáváme materiál a nástroje pro vytváření uzemnění a pro spojování zemních sítí. Ve spolupráci s výrobcem firmou nVent byl v uplynulých letech vyvinut systém pro exotermické sváření pozinkovaných materiálů technologií CADWELD.