Menu

Komerční systémy

V této oblasti nabízíme střídače a baterie s vysokým výkonem pro komerční nasazení od společností Wattsonic a dále dodáváme špičkové solární UPS od lucemburské firmy BatterX s progresivním systémem řízení a dohledu LiveX a hybridní bateriová úložiště vysokých výkonů Riello HBS.

Hybridní úložiště RielloKomerční systémy WattsonicSolární UPS BatterX

Hybridní úložiště Riello

Hybridní bateriové úložiště (HBS). Jde o multifunkční, vysoce flexibilní zařízení pro ukládání energie, kombinující (ESS)+UPS systém. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (např. solární invertory) zaručuje, že každá vyrobená kWh z obnovitelného zdroje bude plně využita k napájení připojené zátěže, nabíjení baterie, zásobování podsítě nebo bude dodána do sítě. V kombinaci např. s větrnou elektrárnou nebo jakýkoli jiným zdrojem zelené energie může HBS ukládat přebytky takto vyrobené energie pro pozdější využití energie těchto zdrojů. Není tedy třeba instalovat extra elektrické vedení pro přenášení nadbytečné energie, ale využívá se stávající infrastruktura a energie se ukládá pro pozdější využití blízko místa její spotřeby. Systém také může poskytnout ochranu proti kolísání cen elektřiny. Chytré řešení pracuje s různými cenami energie a díky HBS, je možné tyto ceny analyzovat a vybrat si ty nejekonomičtější varianty nákupu. Technologie „vložené“ UPS také nabízí nejlepší a nejvyšší možnou úroveň ochrany pro předcházení problémů s dodávkami energie. Bateriová úložiště nabízejí zálohu od několika minut do mnoha hodin pro případné výpadky sítě

   Hybridní úložiště Riello0

   Komerční systémy Wattsonic

   Komerční systémy Wattsonic nabízejí cestu ke snížení nákladů za energie v komerční a průmyslové sféře. Díky špičkovému modulárnímu designu mohou systémy Wattsonic poskytnout energetické úložiště s kapacitou od 38,4 kwh do 364 kwh a tím nabízí vynikající flexibilitu pro každý projekt. Moderní rozhraní Wattsonic Cloud zprostředkovává možnost neustálého monitoringu a měření systému jak z PC tak z mobilních platforem. Díky internetové konektivitě je váš Wattsonic stále pod dohledem a může být i pravidelně aktualizován.

   Třífázové komerční hybridní střídače s výkonem od 156 - 50 kW
     Komerční systémy Wattsonic0

     Solární UPS BatterX

     BatterX Unikátní komerční fotovoltaický systém. Společnost BatterX vyvíjí unikátní řešení pro velkou škálu průmyslových aplikací. Jedná se o první hybridní solární UPS na světe. Systém disponuje zcela odlišnou hierarchií oproti běžným solárním paralelním systémům s akumulátorovým úložištěm. Zároveň nabízí online UPS ochranu veškeré zátěže. Hlavní výhodou je efektivní řízení spotřeby energie, ukládání přetoků do akumulátorů, vlastní interní automatizace, spolupráce s dalšími zdroji energie nebo generátory. Velmi užitečnou funkcí je ořezávání proudových špiček. Lze tak snížit nároky na velikost rezervovaného příkonu a tím tak celkové náklady na energii. Systém lze zapojit bez externích střídačů a v tomto zapojení nemůže dojít k přetokům do sítě, nebo lze systém použít pro ukládání energie a UPS ochranu ve spolupráci se sítovým střídačem a přetokem do distribuční sítě.

     Kompletní řešení pro průmyslové aplikace. Možnost doplnění a napojení i do stávajících systému FVE bez bateriového úložiště
     Velká kapacita akumulátorového úložiště Rack 113kwh, pro menší aplikace lze také využít systém Batterx H10
     Unikátní Online UPS s dvojtou konverzí v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie
     Neřešíte žádné zálohované okruhy, kvalitu napájecí sítě, podpětí, atd. Sytém automaticky udržuje napájení výstupu, a co nejefektivněji využívá všechny zdroje energie a akumulátory
     V konfiguraci zdrojů energie pro vlastní spotřebu a s kombinací požadavků na použití UPS například v datových centrech, výrobních provozech, zdravotních zařízení, přináší ekonomicky výhodné řešení
     Monitorovací a řídicí systém LiveX obsahuje vlastní možnosti automatizace 8 vstupů/ 8 výstupů, možnosti další komunikace dle konkrétních požadavků
       Solární UPS BatterX0