Menu

Komerční systémy

V této oblasti nabízíme střídače a baterie s vysokým výkonem pro komerční nasazení od společností Wattsonic a dále dodáváme špičkové solární UPS od lucemburské firmy BatterX s progresivním systémem řízení a dohledu LiveX a hybridní bateriová úložiště vysokých výkonů Riello HBS.