Menu

Pohyblivé přívody energie

Pohyblivé přívody energie - oblast napájecích zařízení nebo jejich sestav určených pro distribuci elektrické energie nebo jiných médií na mobilní stroje typu jeřábů, zavážecích strojů nebo na pohyblivé podsestavy strojů stacionárních.

Conductix

Conductix-Wampfler patří mezi největší světové výrobce systémů přívodů energií a dat pro pohyblivé spotřebiče. Těžiště činnosti firmy Conductix-Wampfler spočívá ve vývoji, výrobě, poradenství a instalaci systémů, které jsou stavěny na míru všem požadavkům přenosu energie a dat pohyblivých spotřebičů

Vedle nesporných znalostí výše uvedených průmyslových sektorů, je Conductix-Wampfler pozoruhodný svojí schopností řešit přenos energie a dat k pohyblivým spotřebičům pomocí různých technologií. Kabelové vlečky, troleje, energetické řetězy, pružinové navíjecí bubny, motorové navíjecí bubny, kroužkové sběrače a bezdotykový napájecí systém. Pro zákazníky to znamená objektivní přístup, který není deformován snahou upřednostňovat některý napájecí systém před jiným. V konečném důsledku to znamená dosažení optimálního technického řešení pro danou aplikaci.

Murrplastik systemtechnik

Firma Murrplastik, která působí na evropských trzích od roku 1984 je výrobcem zařízení sloužících k mechanické ochraně a vedení kabelů – vodících řetězů. Příslovečná německá kvalita se snoubí s technickým potenciálem a trvalým vývojem. V průběhu doby došla celá výrobková řada výrazného rozšíření a dnes již minimum zákaznických požadavků není možné se současnou nabídkou realizovat.

Pro specifická řešení jsou k dispozici materiály použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vyšší požární odolností nebo třeba do trvale mokrých prostor. Vodící řetězy tak lze nalézt na obráběcích strojích, v manipulační technice nebo také například na balících strojích.

Ravioli

Nejpoužívanějším prvkem z oblasti ovládání jeřábů jsou závěsné ovladače. Jejich výrobce, italská firma RAVIOLI S.p.A. nabízí jedno,- i dvouřadá provedení pod označením LADY a STILO. Ovladače jsou určeny pouze pro ovládání pomocných obvodů. Zákazník si může zvolit jedno,- a dvoustupňová pojezdová tlačítka s výrazným mechanickým rozlišením sepnutí jednotlivých stupňů a množstvím dalších ovládacích prvků jako jsou např. tlačítko nouzového vypnutí, přepínače, kontrolky a mnohé další. Spolehlivost, provozní bezpečnost (dvojitá izolace) a současný design jsou samozřejmostí.

Dalším důležitým prvkem z nabídky firmy RAVIOLI jsou vřetenové koncové spínače FCN a FCR používané pro omezení horní a dolní meze zdvihu. Základní rozsah převodového poměru je 1:25 až 1:400. Pro speciální aplikace je možné dodat doplňkové příslušenství: flexibilní nebo oboustrannou hřídel, nestandardní ovládací vačky, vestavbu potenciometru nebo enkodéru. Jednoduché nastavení vaček vřetenových koncových spínačů ulehčuje určení spínacího bodu při montáži a nastavení zdvihacího zařízení. Křížové ovladače MC a MW a ovládací pulty COMPACT jsou voleny pro složitější nebo vícestupňové pohyby. Kompletní zařízení je obvykle specifikováno podle přání zákazníka a jeho konkrétních požadavků. Masívní provedení a vysoký stupeň krytí (IP65) ovládacích pultů pozitivně přispívají k dlouhé životnosti celého zařízení.

Posledním výrobkem pro jeřábovou oblast, které chceme na tomto místě představit jsou kroužkové sběrače. Rozsah přenášeného proudu je v rozmezí 20 až 50 A, sběrací kartáče je možné volit jako uhlíkové nebo jednodušší listové ze speciální slitiny. Pro použití u venkovních věžových jeřábů je dodávána řada PMS s krytím IP55. Na přání lze doplnit kroužkové sběrače kroužky pro přenos datových signálů nebo vytvořit kombinaci přenášející současně elektrický proud a tekutá nebo plynná média. V nabídce naleznete také kroužkové sběrače dle směrnice ATEX, určené pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Druhou částí nabídky jsou zařízení pro manipulační a úklidovou techniku – nízko- a vysokozdvižné vozíky, zametací a čistící stroje a podobně. Do této oblasti spadá nabídka výkonových TWIN konektorů s proudovým zatížením 80, 160 a 320 A. Všechny konektory jsou vybaveny kódovacím kolíkem s uvedením příslušného napětí trakční baterie (až 96 VDC). Zvláštní skupinu tvoří konektory se systémen Air-tech