Menu

Upevňovací systémy

Nabídka upevňovacích systémů je rozdělena do dvou základních kapitol, je to upevňování kabelových žlabů žebříků a roštů renomovaného německého výrobce PUK . Ve druhé části naleznete upevňování elektroinstalací. Pod pojmem upevňování elektroinstalací nabízíme materiál pro upevňování elektrických kabelů, ochranných trubek, krabic světel a dalších zařízení na ocelové konstrukce, beton a zdivo. Pro upevňování na ocelové konstrukce Vám nabízíme ucelený program ERICO CADDY , od světově největšího výrobce v tomto oboru společnosti ERICO. Pro upevňování na beton a zdivo nabízíme patentově chráněný systém bezhmoždinkového upevnění – SCHNABL.

Nvent - Erico, Eriflex, Caddy

Nadnárodní společnost jejíž jméno se stalo synonymem pro kvalitu a spolehlivost v oblasti elektrických instalací, rozváděčové techniky, upevňovacích systémů a vytváření ochranných zemních sítí a elektrických ochran obecně. Produkty společnosti nVent jsou dostupné a používané po celém světě. CADDY – upevňovací systémy pro elektroinstalace, potrubí a vzduchotechniku, ERIFLEX – komponenty pro rozváděčovou techniku.

Produktová řada ERIFLEX nabízí součásti pro nízkonapěťové rozvaděče. Zahrnuje zejména:

 • Izolované lamelové proudové sběrnice (Flexibary)
 • Pevné měděné sběrnice, sběrnice se závitem
 • Izolované sběrnicové pletence, zemnící pletence, sběrnicové pletence v metráži
 • Proudové přípojnice (pletencové nebo tlakově svařené)
 • Držáky proudových sběrnic
 • Deskové sběrnicové svorky a příchytky na proudové sběrnice
 • Bimetalové desky Cu – Al
 • Zemnící sběrnice
 • Distanční sloupky v kovovém nebo plastovém provedení
 • Nízkonapěťové izolátory
 • Ochranné pletence pro kabelové svazky
 • Ocelové profily
 • Rozvodné bloky
 • Nářadí pro zpracování proudových sběrnic a ocelových profilů

Schnabl

Základním principem Schnabl plug-in technologie jsou patentované geometricky uspořádané segmenty tvořící expander na dříku příchytky.

Tento speciální design spoluvytváří upevňovací prvek, který lze bez použití nářadí a s velmi malým úsilím zasunout do 6 mm otvoru. Při zasouvání se segmenty expanderu poddávají tlaku a dřík příchytky lze volně zasunout do otvoru. Opačná situace nastává při pokusu o vytažení příchytky, všechny segmenty expanderu se díky svému tvaru vzepřou v otvoru a zvýší se tření mezi stěnou otvoru a segmenty expanderu. Čím je tah na dřík příchytky větší, tím větší je tření mezi expanderem a stěnou otvoru. Tak rychle to jde jen se Schnabl příchytkami!

Ve srovnání s tradičními technikami je instalace se Schnabl příchytkami mnohem rychlejší a vyžaduje minimální úsilí. Firma Schnabl Stecktechnik drží vedoucí postavení na trhu v oblasti upevňovacích systémů pro elektrické instalace. Pro každou metodu instalace na nebo pod omítky, pro upevnění na lehké příčky, např. sádrové desky, pro upevnění na heraklit a izolační desky, atd. existuje vždy optimální řešení Schnabl. Maximální vytahovací síla (až 350 N pro zajištění každého bodu upevnění) to je zaručená bezpečnost upevnění Schnabl. Všechny výrobky Schnabl jsou vyrobeny z kvalitních recyklovatelných plastů. Certifi kace ISO 9001, která byla udělena poprvé v roce 1997, je zárukou kvality plug-in technologie Schnabl Stecktechnik GmbH. Používání produktů Schnabl vede k významnému snížení nákladů na elektrické instalace a až k ztrojnásobení rychlosti montáže.

Puk

Firma PUK Group GmbH & Co. KG se specializuje na výrobu ocelových prvků pro kabelové nosné a úložné konstrukce. Projektanti, technici i montéři pracující v průmyslovém prostředí najdou optimální řešení z naší široké nabídky produktů a služeb pro pokládku a ochranu kabelů a vedení v jakémkoliv typu a velikosti budovy.

Průmyslová zařízení jsou pod obrovským tlakem - od kolísání teploty, vlhkosti, znečištění až k mechanickému poškození. Stroje a výrobní linky musí být zajištěny nepřetržitou dodávkou el. energie a tokem dat. Je třeba splnit nejpřísnější bezpečnostní požadavky na zajištění výrobních procesů. Firma PUK plní tyto požadavky již desítky let a má zkušenosti ve vývoji nejmodernějších systémů pro chod a údržbu energetických infrastruktur v klíčových odvětvích průmyslu

 • automobilového
 • ocelářského
 • dřevařského a papírenského
 • petrochemického
 • potravinářského

Logistika a datová centra jsou rovněž závislé na hladkém toku dat tak, aby pracovníci v kancelářských a administrativních budovách mohli efektivně organizovat, komunikovat a jednat. Zde, stejně jako v jiných oblastech, je distribuce informací jádrem obchodní činnosti. Výpadky proudu a datového toku mohou ohrozit obchodní cíle. Výpadek proudu ve zdravotnickém prostředí může mít život ohrožující následky. Zejména intenzívní péče vyžaduje vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti. Dále, nákupní, vzdělávací a výzkumná centra, sportovní haly, kancelářské komplexy – to jsou objekty, kde se setkáte s našimi kabelovými systémy.

Sortiment zahrnuje drátěné žlaby, perforované a plné žlaby, žebříky pro horizontální i vertikální vedení a ochranu kabelů, samonosné žlaby a žebříky pro velkou vzdálenost podpěr, dále - kabelové příchytky, lišty a bohaté příslušenství. PUK se zabývá rovněž výrobou podpodlahových úložných systémů:

 • ocelové kanály pro instalaci do betonové mazaniny
 • pochozí a pojezdové kanály
 • přístrojové a revizní krabice pro kabelová připojení

Vedle konstrukcí pro solární elektrárny se firma PUK rovněž specializuje na konstrukce do extrémních podmínek – těžební věže, petrochemický průmysl, atd… Všechny výrobky firmy PUK jsou testovány a akreditovány v souladu s národními a mezinárodními normami.