@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
RENK AKTIENGESELLSCHAFT-WERK HANNOVER

Firma RENK Hannover je výrobcem kluzných ložisek s hydrodynamickým mazáním a hřídelových čepových spojek typ ELCO. Horizontální a vertikální kluzná ložiska se uplatňují především v elektrických točivých strojích větších výkonů, pro uložení rotorů velkých čerpadel, turbín a kompresorů. Robustní spojky ELCO jsou optimální pro přenos kolísavého kroutícího momentu, např. u mlýnů při výrobě cementu.