@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
SCHMACHTL CZ, s. r. o.

Počátek firmy Schmachtl sahá až do prvorepublikového Československa. Dnem 1.1.1934 převzal ing. Karl Schmachtl (otec K.-H. Schmachtla, současného jednatele firmy Schmachtl KG v Rakousku) zastoupení firmy Vogel-Pumpen Stockerau pro celé teritorium Československa a zřídil i dílnu ve Znojmě. Činnost firmy byla ukončena roku 1939 a znovu obnovena ing. Franzem Schmachtlem (bratrem Karla Schmachtla) v roce 1947 v Linci v Rakousku. Aktivity firmy Schmachtl do Československa byly obnoveny v roce 1978, kdy společnost obdržela několik zakázek pro velké české podniky prostřednictvím podniků zahraničního obchodu (PZO) a tato spolupráce s PZO pokračovala do roku 1990.


V roce 1990 byla v Praze založena technická kancelář rakouské firmy Schmachtl KG, která navázala a dále rozšiřovala obchodní kontakty, které firma Schmachtl v tehdejším Československu měla. Dalším vývojovým krokem bylo v roce 1992 založení společnosti Schmachtl CS s.r.o. jako dceřiné společnosti firmy Schmachtl KG Rakousko. V témže roce se firma přestěhovala z pronajaté místnosti v Praze-Šeberově do vlastního objektu - jednopatrové vily v Praze-Spořilově, kde vznikl i první malý sklad zboží. Postupné rozrůstání firmy si vyžádalo zaplnění vily do nejposlednějšího místa a pronájem dalších dvou skladů. Rok 1997 se zapsal zlatým písmem, neboť firma Schmachtl se přestěhovala do zcela nově vybudovaného objektu na jižním okraji Prahy, do Vestce u Prahy. Nejmodernější technologií zařízená administrativní budova a sklad o rozloze téměř 3000 m2 denně přispívají ke zlepšení služeb zákazníků a tvoří výborné pracovní prostředí pro 56 zaměstnanců firmy. A protože mladá dynamická firma s mottem: "maximální spokojenost zákazníka" nadále úspěšně expanduje nejen v České republice, dochází v říjnu roku 1999 k založení sesterské společnosti Schmachtl SK v Bratislavě a dnem 1.1.2000 se pražská kancelář se svým 41- členným týmem přejmenovává na Schmachtl CZ spol. s r.o.. 1.1.2002 byla založena technická kancelář ve Zlíně; nyní je 50 zaměstanců v Praze (ve Vestci) a 6 ve Zlíně. Od roku 2003 již Schmachtl CZ není dceřinou společností Schmachtl KG, ale spolu s Schmachtl SK je dceřinou společností nově založené firmy K.H.Schmachtl Holding GmbH.