@@NAZEV@@ @@NAZEV@@

Objednávka instalace a uvedení do provozu UPS

Požadavky k instalaci UPS:

Děkujeme Vám, že jste si vybrali záložní zdroj napájení (UPS) dodávaný společností Schmachtl CZ s.r.o. Před příjezdem technika na místo instalace je třeba zajistit následující:

 1. Je-li UPS dovezena na místo určení přepravcem, zajistit její nastěhování na místo připojení.
 2. Je-li UPS dovezena na místo určení technikem spol. Schmachtl, zajistit pomoc při vyložení a nastěhovaní (2-4 osoby).
 3. Připravit vstupní a výstupní kabeláž dle nabídky aspoň 4m dlouhé konce (každý) a zapojit je do rozváděče. Vždy musí být soustava TN-S (1F/N/PE; 3F/N/PE).
  Je-li UPS vybavena dvěma vstupy, musí být připravena kabeláž pro oba vstupy
  Není-li v nabídce uvedeno jinak, použijte průřez dle tabulky.
  obj_table_1007
 4. Zajistit finální vstupní napájení, nikoliv provizorní ze stavby.
 5. Je-li s UPS dodávám i SNMP adaptér, zajistit datový kabel s koncovkou RJ45, dále zajistit přítomnost administrátora nebo zajistit tyto informace:
  • IP adresa
  • Maska podsítě
  • DNS server
 6. Bezprašné a osvětlené místo instalace. Okolní teplota 20-25 oC.
 7. Je-li v nabídce zahrnuto proškolení obsluhy, zajistit její přítomnost.
 8. Zajistit přítomnost oprávněné osoby pro převzetí.

Nebude-li některý z těchto požadavků zajištěn, bude každý další výjezd technika účtován dle platného ceníku!

Objednávka instalace a uvedení do provozu záložního zdroje

Typ (výkon) zařízení
 • prosím vyplňte

Objednávající - Kontaktní osoba na místě instalace

Kontaktní osoba musí být v dohodnutém termínu instalace dostupná na telefonu a to pro zajištění koordinace příjezdu, vykládky a instalace.

Jméno a příjmení
 • prosím vyplňte
Telefon
 • prosím vyplňte
 • neplatný telefon
E-mail
 • prosím vyplňte
 • neplatný email

Odpovědná osoba pro převzetí UPS

Jméno a příjmení
 • prosím vyplňte
Telefon
 • prosím vyplňte
 • neplatný telefon
E-mail
 • prosím vyplňte
 • neplatný email

Obsluha zařízení (Vámi určená osoba k proškolení)

Jméno a příjmení
 • prosím vyplňte
Telefon
 • prosím vyplňte
 • neplatný telefon
E-mail
 • prosím vyplňte
 • neplatný email

Adresa instalace UPS

Název firmy
 • prosím vyplňte
Město
 • prosím vyplňte
Ulice a číslo popisné
 • prosím vyplňte
PSČ
 • prosím vyplňte
 • nesprávné PSČ

Požadovaný termín instalace je nutno upřesnit se servisním oddělením

Datum- instalaci objednávejte s týdenním předstihem
 • prosím vyplňte
Čas
 • prosím vyplňte
Poznámka