@@NAZEV@@ @@NAZEV@@
MURRPLASTIK SYSTEMTECHNIK GmbH

Firma Murrplastik, která působí na evropských trzích od roku 1984 je výrobcem zařízení sloužících k mechanické ochraně a vedení kabelů – vodících řetězů. Příslovečná německá kvalita se snoubí s technickým potenciálem a trvalým vývojem. V průběhu doby došla celá výrobková řada výrazného rozšíření a dnes již minimum zákaznických požadavků není možné se současnou nabídkou realizovat.


Pro specifická řešení jsou k dispozici materiály použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vyšší požární odolností nebo třeba do trvale mokrých prostor.
Vodící řetězy tak lze nalézt na obráběcích strojích, v manipulační technice nebo také například na balících strojích.