@@NAZEV@@ @@NAZEV@@

O společnosti Schmachtl

HISTORIE

Počátek firmy Schmachtl sahá až do prvorepublikového Československa. Dnem 1.1.1934 převzal ing. Karl Schmachtl (otec K.-H. Schmachtla, současného jednatele firmy Schmachtl KG v Rakousku) zastoupení firmy Vogel-Pumpen Stockerau pro celé teritorium Československa a zřídil i dílnu ve Znojmě. Činnost firmy byla ukončena roku 1939 a znovu obnovena ing. Franzem Schmachtlem (bratrem Karla Schmachtla) v roce 1947 v Linci v Rakousku. Aktivity firmy Schmachtl do Československa byly obnoveny v roce 1978, kdy společnost obdržela několik zakázek pro velké české podniky prostřednictvím podniků zahraničního obchodu (PZO) a tato spolupráce s PZO pokračovala do roku 1990. V roce 1990 byla v Praze založena technická kancelář rakouské firmy Schmachtl KG, která navázala a dále rozšiřovala obchodní kontakty, které firma Schmachtl v tehdejším Československu měla. Dalším vývojovým krokem bylo v roce 1992 založení společnosti Schmachtl CS s.r.o. jako dceřiné společnosti firmy Schmachtl KG Rakousko. V témže roce se firma přestěhovala z pronajaté místnosti v Praze-Šeberově do vlastního objektu - jednopatrové vily v Praze-Spořilově, kde vznikl i první malý sklad zboží. Postupné rozrůstání firmy si vyžádalo zaplnění vily do nejposlednějšího místa a pronájem dalších dvou skladů. Rok 1997 se zapsal zlatým písmem, neboť firma Schmachtl se přestěhovala do zcela nově vybudovaného objektu na jižním okraji Prahy, do Vestce u Prahy. Nejmodernější technologií zařízená administrativní budova a sklad o rozloze téměř 3000 m2 denně přispívají ke zlepšení služeb zákazníků a tvoří výborné pracovní prostředí pro 56 zaměstnanců firmy. A protože mladá dynamická firma s mottem: "maximální spokojenost zákazníka" nadále úspěšně expanduje nejen v České republice, dochází v říjnu roku 1999 k založení sesterské společnosti Schmachtl SK v Bratislavě a dnem 1.1.2000 se pražská kancelář se svým 41- členným týmem přejmenovává na Schmachtl CZ spol. s r.o.. 1.1.2002 byla založena technická kancelář ve Zlíně; nyní je 50 zaměstanců v Praze (ve Vestci) a 6 ve Zlíně. Od roku 2003 již Schmachtl CZ není dceřinou společností Schmachtl KG, ale spolu s Schmachtl SK je dceřinou společností nově založené firmy K.H.Schmachtl Holding GmbH.

FILOZOFIE

Cílem našeho snažení je vybudovat prosperující firmu plně vyhovující potřebám našich zákazníků. Našim úkolem je vytvoření úzkého kontaktu s klientem a zaručit naprostou spokojenost všech zákazníků. Rádi Vám pomůžeme při řešení různých aplikací našich komponentů a zařízení. Firma Schmachtl vysílá své zástupce přímo na pracoviště, kde Vám v praxi jsou zkušenými poradci pro naše výrobky. Zázemí pro konzultace ve firmě tvoří oddělení technické podpory. Klademe důraz na uzavření kruhu s našimi klienty, protože jen v případě rad a podnětů dokážeme velice rychle a přesně reagovat na požadavky trhu a uspokojit naše zákazníky. Partnerský vztah k zákazníkům, neustálá inovace, nejvyšší kvalita, rychlé dodávky a nejlepší poměr mezi cenou a výkonem umožnily náš současný úspěch. To pro nás představuje závazek do budoucnosti, plnit a poznávat požadavky a přání našich zákazníků. V době elektronického obchodu se snažíme vybudovat moderní objednávkový systém pro naše stálé zákazníky na bázi on-line objedávek přímo z našeho skladu a interaktivní WEB-shop, kde bude moci každý uživatel internetu nakoupit zboží pro elektrotechniku a elektroinstalace. Jako nejvyšší firemní hodnoty ve všech aspektech svého podnikání staví společnost Schmachtl čestnost, integritu, poctivost a zaměření na zákazníka. V souladu se zájmy společnosti Schmachtl je dodržování ekologických a bezpečnostních opatření. Přejeme si, aby všichni naši zákazníci plně využili všech výhod, které jim naše firma nabízí.

OBLAST ČINNOSTI

Společnost Schmachtl je výhradním zástupcem světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Své partnery k obchodní spolupráci vybírá velmi pečlivě, mezi stěžejní kritéria patří spolehlivost, vysoká úroveň kvality, servis a dostupnost náhradních dílů pro danou oblast. Partnerské firmy, které dodávají své výrobky prostřednictvím společnosti Schmachtl jsou uznávanými výrobci komponentů a zařízení pro užití ve všech průmyslových oblastech. Firma Schmachtl vyvíjí své aktivity především v těchto oblastech:

strojírenství (čerpadla, vývěvy a kompresory, kapalinové filtry, hřídelové spojky, kluzná ložiska, komponenty pro hydraulické výtahy)
senzorika, automatizace (optická čidla, čtečky čárového kódu, světelné závory, koncové spínače, snímače polohy, programovatelné řídící jednotky PLC)
pohony a energetické zdroje (motory, precizní motorky, frekvenční měniče, záložní zdroje - UPS)
rozváděčová technika (řadové svorky, průmyslové konektory, svorky a konektory do plošných spojů, rozváděčové kabelové kanály, sběrnicový systém, kabelová oka, dutinky, rozváděčové skříně včetně komponent, příslušenství a nářadí)
elektroinstalace (kanálové instalační systémy, upevňovací a úložné systémy pro elektromontáže, zásuvkový a spínačový program, konektorové instalační systémy)
zdvihací a jeřábová technika (závěsné a křížové ovladače, pohyblivé přívody energie, kroužkové sběrače, kabelové vodící řetězy, koncové spínače, optická a akustická signalizace)
průmyslové záložní zdroje od 0,3 do 4800 kVA


Firma je úspěšná v tom, že neustále rozšiřuje portfolio zastupovaných firem, vytvořila si postavení, kdy zahraniční firmy se sami na nás obracejí s žádostí o zastupování a na českém trhu jsme v naší branži firmou, kterou každý zná. Známé reference: jsme partnery firmy Transgas, ČSL (Česká správa letišť), dodávali jsme na rekonstrukci Kongresového centra v Praze, na stavbu Sazka Arény, apod. (Referencí můžeme podat i daleko více, ale asi je lepší pár známých firem, resp. staveb než dlohý seznam). Komunikační přístupy - kromě www stránek prolinkovaných na zastupované firmy máme internetový portál, kde zákazníci mohou sledovat stav svých objednávek, faktur, dotazovat stav našeho skladu, zasílat objednávky i ve formátu XML, kdy je provedeno automatické zpracování včetně potvrzení objednávky, a mnoho dalších informací o jejich obchodu s námi. Dále máme v našem ekonomicko-informačním systému zaveden CRM (Customer relation management).

Z hlediska obratu chceme samozřejmě dále růst a hlavně ještě více posilovat naše postavení na trhu, abychom byli pro naše zákazníky co nejsilnější partner - proto se snažíme zákazníkovi nabídnout řešení co nejvíce jeho požadavků - k tomu slouží naše široká paleta nabízených výrobků a služeb. Investice byly především v r. 1997 koupě pozemku, stavba administrativní budovy a prvního skladu, v r. 2003 stavba druhého skladu. Do budoucna - možná koupě vlastního objektu ve Zlíně - ale to není zatím v aktuálním plánu.

Zaměstnanost - v budoucnu bude našim cílem ještě více zefektivnit práci, takže růst počtu zaměstnaců by měl být menší v porovnání s růstem obratu.

LIKVIDACE ELEKTROODPADŮ

Firma Schmachtl CZ, spol. s r.o. je zapsána do Seznamu výrobců elektrozařízení a nabízí našim zákazníkům možnost likvidace od nás zakoupených elektroodpadů.

DOKUMENTACE

Informace o zpracování osobních údajů