Menu

Bezpečnostní technika

Nebezpečné části strojů se zajišťují podle míry rizika, kterou mohou způsobit. Bezpečnostní moduly, světelné závěsy a další prvky fungují na zdvojeném obvodu, nezávisle na funkci stroje. V případě vniknutí části těla do nebezpečného prostoru je aktivováno bezpečnostní relé, které vypne stroj během několika milisekund. Bezpečnostní prvky stroje vždy musí splňovat kritéria platných norem. Safety inegrity level IEC 61508, Safety of machinery IEC 61496 a také EN ISO 13849. Použití průmyslové bezpečnostní techniky vyžaduje odpovědnost, zkušenosti a odborné znalosti. Proto firma Schmachtl ve spolupráci se subdodavateli nabízí kompletní bezpečnostní servis strojů a zařízení. Naše nabídka produktů a služeb zahrnuje fáze plánování, uvedení do provozu, řízení bezpečnosti v běžném provozu, údržbu a výměnu náhradních dílů.

Optické zabezpečení

Bezpečnostní laserové skenery lze všestranně použít pro hlídání nebezpečných zón a přístupů. Jsou vhodné jak pro stacionární i mobilní aplikace. Skenery RSL 400 se vyznačují výkonem, robustností a snadnou manipulací. Díky vysokému provoznímu rozsahu 8,25 m a snímacímu úhlu 270° dokáží monitorovat i velké plochy. Zahrnují modely s rozhraní PROFIsafe/PROFINET a modely s datovým výstupem pro navigaci automaticky řízených vozidel. Bezpečnostní světelné závěsy MLC a ELC zajistí spolehlivě bezpečnost pracovních míst pro ochranu prstu a rukou nebo přístup do nebezpečných zón. Vícepaprsková bezpečnostní závory řady MLD se používají pro hlídání vstupu do strojních zařízení a systémům. Zařízení jsou k dispozici jako systémy vysílač-přijímač pro velké provozní dosahy až 70 m a jako nákladově systémy transceiverů pro provozní dosahy až 8 m. Bezpečnostní světelné závory MLC 530 SPG s funkcí Smart Process Gating nabízejí prostorově úspornou alternativu pro hlídání přístupu do dopravníkových linek. Toto řešení nevyžaduje žádné mutingové senzory a funguje maximálně spolehlivě. Jednopaprskové bezpečnostní závory lze flexibilně integrovat do konceptů strojů – zejména ve stísněných prostorách nebo tam, kde není mnoho rovných montážních ploch. Jsou k dispozici jako zařízení typu 2 a 4

Optické zabezpečení0
Optické zabezpečení1
Optické zabezpečení2

Bezpečnostní radarový systém

Bezpečnostní radarový systém je založen na nejmodernější radarové technologii a je určen pro moderní průmyslovou automatizaci a robotické systémy. Vysílá radiové vlny s frekvencí 24GHz nebo 60GHz a získává informace tím, že analyzuje odraz od pevných i pohyblivých předmětů. Detekuje přístup nebo přítomnost osob v nebezpečných oblastech, což umožňuje dynamické nastavení ochranné a varovné zóny, volbu citlivosti systému a využití programovatelných I/O. Systém se skládá z některé z řídicích jednotek C200, která spravují až čtyři detekční oblasti a je možné k nim připojujit až šest senzorů S200. Systém s těmito senzory je certifikován od společnosti TÜV SÜD na hodnotu SIL 2 a na úroveň vlastností PLd, Kat. 3 pro již plnohodnotné zabezpečení robotických pracovišť. Nenovější řídicí jednotka C201A, díky použití bezpečnostní průmyslové sběrnice ProfiSafe, umožňuje dynamické nastavení detekčních oblastí a dalších provozních parametrů v reálném čase. Software InxpectSafetyApp umožňuje jednoduchou a intuitivní konfiguraci a následnou validaci sledovaných oblastí. Radarová technologie s propracovaným FMCW vyhodnocovacím algoritmem umožnuje provoz ve velmi těžkých provozních podmínkách s prachem, kouřem, vodou, mastnou špínou, hmyzem, svařovacími jiskrami a okujemi, kovovými pilinami apod.

Bezpečnostní radarový systém0

Bezpečnostní oplocení strojů

Ochranný systém Satech představuje novou generaci oddělujících bezpečnostních zařízení určených na ochranu strojů a zařízení. Inovativní konstrukce stavebnicových prvků umožňuje instalaci v libovolném tvaru obvodu půdorysu. Tento systém se vyznačuje především flexibilitou a snadnou montáží. Flexibilní vedení kolem obvodu půdorysu zajišťuje prostorově úsporné řešení. Tímto dochází k citelným úsporám nejen místa, ale i délky ochranných mříží, sloupků a doby montáže. Prvky plotu lze libovolně kombinovat. Jsou k dispozici dle potřeby v různých rozměrech. Možnosti jsou rozšířeny o dveřní systémy (křídla dveří, dvoukřídlé a posuvné dveře) s vyztužením nebo bez něj. Tento ochranný systém oplocení lze velmi jednoduše kombinovat se všemi druhy bezpečnostních zařízení jako jsou světelné závěsy a závory, bezpečnostní zámky dveří, apod. Tímto způsobem je možné efektivně a úsporně řešit častá nezbytná zabezpečení ve strojních výrobních procesech.

Bezpečnostní oplocení strojů0

Bezpečnostní zámky

Bezpečnostní spínače s uzamykacím zařízením udržují dveře uzamčené a zabraňují tak neoprávněnému vstupu nebo přístupu, a tím chrání osoby a procesy. S uzavírací silou až 9 750 N zůstávají dveře bezpečně uzamčeny i při extrémním zatížení. Řada L nabízí širokou škálu variant pro různé případy použití, od zařízení s mechanickými aktuátory až po zařízení s aktuátory s RFID kódováním pro maximální ochranu při manipulaci. Zároveň nabízí integrovaná ovládací tlačítka pro požadavek, reset a nouzové zastavení, stejně jako odpovídající klika dveří umožňují snadnou implementaci kompletních bezpečnostních funkcí u bezpečnostních dveří. Volitelná funkce únikového odblokování umožňuje okamžité otevření dveří zevnitř nebezpečné zóny, pokud je obsluha neúmyslně zamčena uvnitř. Zařízení funguje i v případě výpadku napájení. Svým robustním designem jsou všechna zařízení určena pro náročné průmyslové aplikace.

Bezpečnostní zámky0

Bezpečnostní nárazové lišty

Používání průmyslových strojů a zařízení s sebou nese určitá rizika. Známá bezpečnostní rizika jsou např. místa sevření, střihu a přimáčknutí. Jejich nesprávné zajištění může vést ke zranění – například zachycením ruky zaměstnance. Aby se přesně tomuto typu zranění zabránilo, byly vyvinuty bezpečnostní nárazové lišty. Jsou to kontaktně citlivé prvky, které rozpoznávají, kdy se osoba nebo část lidského těla dostane do kontaktu s lištou. Pokud bezpečnostní lišta zaregistruje kontakt nebo překážku, automatický pohon stroje se okamžitě zastaví. S bezpečnostními lištami se v každodenním životě setkáváme často, ale jen zřídka si jich všimneme. Když například procházíme otočnými dveřmi na letišti, bezpečnostní lišta zajišťuje, že se naše paže nebo noha nezachytí nebo nezmáčkne mezi rámem a křídlem otočných dveří. Na trhu najdete mnoho různých typů bezpečnostních lišt. Tyto typy bezpečnostních lišt vyžadují speciální řídicí jednotku pro zpracování signálů z bezpečnostní lišty. Bezpečnostní lišty Haake pracují na vysoce efektivním a spolehlivém principu rozpínacích kontaktů. Na rozdíl od elektronických systémů, které fungují na principu uzavřeného obvodu a systému optoelektronických, nevyžadují speciální řídicí jednotku.

Bezpečnostní nárazové lišty0

Bezpečnostní nášlapné rohože

Stroje jsou často spojeny s nebezpečnými oblastmi pro operátory zařízení. Některé operace stroje mohou vést k vážným zraněním. Organizační opatření, jako je označování nebezpečných prostor, se ukázala jako nedostatečná. Je samozřejmé, že do bezprostředních nebezpečných oblastí strojů a zařízení lze vstoupit pouze při vypnutém stroji nebo zařízení. Naše bezpečnostní rohože jsou pro tento typ ochrany ideální. Bezpečnostní rohože jsou vysoce citlivá bezpečnostní zařízení, která zajišťují okamžité zastavení stroje, pokud osoba vstoupí na bezpečnostní rohož. Kromě toho nelze stroj znovu zapnout, dokud osoba stojí na bezpečnostní rohoži. S bezpečnostními rohožemi HSM pro zařízení, jako jsou obráběcí centra, portálové frézky, lisy, průmyslové roboty a mnoho dalších oblastí použití, zajistíme, že stroj nebo systém bude uveden do bezpečného provozního režimu, jakmile osoba vstoupí do nebezpečné oblasti, a to na tak dlouho, dokud člověk v takové oblasti setrvává.

Bezpečnostní nášlapné rohože0

Bezpečnostní nárazníky

Bezpečnostní nárazníky jsou proto zvláště účinné při ochraně míst střihu a rozdrcení velkých a těžkých zařízení s motorovým pohonem, jako jsou dveře hangárů, divadelní jeviště nebo automatizované systémy řízených vozidel (AGV), představuje zvláštní výzvu, protože mají vysoký moment setrvačnosti a dlouhé brzdné dráhy. K ochraně před těmito druhy nebezpečí slouží naše bezpečnostní nárazníky HSB, které jsou schopny absorbovat delší brzdnou dráhu. Fungují na vysoce účinném a spolehlivém principu rozpínacích kontaktů a zajišťují, že automatické ovládání je zastaveno okamžitě po kontaktu, např. s částí těla. Bezpečnostní nárazníky jsou citlivá zařízení, která detekují kontakt s osobou nebo částí těla osoby. Pokud nárazník zaregistruje kontakt nebo překážku, automatický pohon stroje se okamžitě zastaví. Zatímco bezpečnostní lišty jsou osazeny jedním senzorem, nárazníky mohou být vybaveny více vysílači signálu a navíc disponují ovládací plochou, která je obvykle přes 80 mm.

Bezpečnostní nárazníky0

Bezpečnostní PLC

Konfigurovatelná bezpečnostní řízení MSI 400 nabízejí efektivní řešení pro integraci mnoha bezpečnostních senzorů. Dokonce i hlavní řídící modul MSI 410 obsahuje 20 bezpečnostních vstupů a 4 bezpečnostní výstupy, je proto vhodný pro mnoho standardních aplikací. Navíc volitelné rozšiřovací moduly umožňují flexibilně přizpůsobit počet vstupů a výstupů pro aktuální a budoucí požadavky. Základní modul MSI 430 o šířce 45 mm má ethernetové rozhraní s průmyslovými protokoly Profinet/Profisafe. Řízení bezpečnosti lze nakonfigurovat rychle a efektivně pomocí konfiguračního softwaru zdarma bez licence MSI.Designer. Rozhraní MSI-MD-FB využívá funkce Muting k řízení hlídání přístupu na dopravníkové lince pro otevření průchodu ochranným polem k přepravě materiálu. Používá se v kombinaci s bezpečnostním světelným závěsem ELC, MLC nebo vícepaprskovou bezpečnostní závorou MLD a má všechna připojení nezbytná pro senzory, mutingové lampy a resetovací tlačítka. Tři provozní režimy a další podrobné funkce zajišťují optimální přizpůsobení dané aplikaci.

Bezpečnostní PLC0

Bezpečnostní moduly

Bezpečnostní moduly - zařízení nazývané také bezpečnostní relé je součástí bezpečnostního obvodu stroje a vyhodnocuje stavy kontaktů tlačítek nouzového vypnutí nebo mobilních ochran (případně světelných závor, nášlapných rohoží, apod.) při startu stroje a v průběhu jeho činnosti. V případě pozitivního vyhodnocení stavu zmiňovaných kontaktů resp. vstupů sepnou vnitřní relé bezpečnostního modulu, které jsou zapojeny do bezpečnostního obvodu a je tak umožněn např. start motoru např. obráběcího stroje. Bezpečnostní moduly se vyrábějí až v bezpečnostní kategorii 4 resp. úrovni bezpečnosti PLe dle EN 13849-1, SIL CL 3 dle EN 62061 v závislosti na potřebě aplikace. Nabídku doplňují moduly se zpožděnými kontakty, moduly dvouručního ovládání nebo rozšiřující jednotky zvyšující počet výstupních relé. Napájecí napětí cívky modulů jsou standardně 24 V AC/DC nebo 230 V AC.

Bezpečnostní moduly0