Menu

Katodová ochrana a uzemnění

Dodáváme nástroje a materiály pro provádění katodické ochrany potrubí, konstrukcí a staveb zatížených rizikem poškození bludnými proudy. Dále dodáváme materiál a nástroje pro vytváření uzemnění a pro spojování zemních sítí. Ve spolupráci s výrobcem firmou nVent byl v uplynulých letech vyvinut systém pro exotermické sváření pozinkovaných materiálů technologií CADWELD.

Nářadí a materiály CADWELD

Nářadí a materiály CADWELD

Nejmodernější technologie pro exotermické svařování materiálů pro katodickou ochranu ocelových konstrukcí a spojování zemnících sítí. Grafitové formy pro šírokou paletu spojů a spojovaných materiálů. Možnost spojování nesourodých materiálů bez nebezpečí vzniku elektrického článku. Svářecí směsi v kompaktním balení s elektrickým zapalováním.

      Nářadí a materiály CADWELD0
      Nářadí a materiály CADWELD1