Menu

Měřící senzory

Měřící senzory mohou aktivně kontrolovat vzdálenosti, vypočítat absolutní vzdálenosti pro polohování os při konstrukci zařízení a sledovat další parametry, aby inteligentně a samostatně reagovaly a například zasahovaly do procesů řízení. Nabízíme mnoho různých technologií a konstrukčních tvarů, pomocí nichž můžete vyřešit měřící aplikace a které se přizpůsobí nejrůznějším požadavkům. Podle dané aplikace jsou k dispozici také různá komunikační prostředí, jako např. IO Link, sběrnicová rozhraní nebo rozhraní založená na Ethernetu. Senzory zahrnují optické snímače s dosahem až 200 m, rozlišením až 0,01 mm a rychlostí až 400 měření/vt. Ultrazvukové senzory jsou vhodné k měření průhledných, lesklých, tekutých i prašných materiálů a rotační skener s úhlem 190 ° a 529 paprsky měří vzdálenosti objektů s přesností 5 mm v monitorované ploše.

Optické senzory vzdálenosti

Senzory pro měření vzdálenosti s vysokou přesností nastavují standardy pro ekonomické řešení v přesnosti a provozním komfortu. Vysokého rozlišení a přesnosti je dosaženo pomocí triangulačního měření. Vysoké rozlišení je ideální pro měření objektů nebo kontrolu kvality i s lesklými předměty. Senzory pro měření vzdálenosti s velkým provozním rozsahem se používají pro měření vzdáleností až do 65 m, čehož je dosaženo pomocí měření doby šíření a změny fáze. Oba přístupy se vyznačují konstantním rozlišením, extrémně malou černou chybou a vysokou opakovatelností a jsou vhodné i pro polohovací aplikace. Je možná spolehlivá detekce tmavých, lesklých a barevných předmětů. Modely (ODS10) s možnostmi konfigurace přes IO-Link a Sensor Studio. Laserové polohovací systémy počítají vzdálenosti k pohyblivým částem bezdotykově, rychle a s absolutní přesností. V cyklech trvajících pouhé milisekundy poskytuje laserový systém měření vzdálenosti pro dynamické řídicí funkce s milimetrovou přesností pomocí výběru průmyslových sběrnic Ethernet. S maximální přesností lze vypočítat vzdálenosti až 300 m. Opakovatelnost 1 mm, s testovanou absolutní přesností měření od ±2 mm do ±5 mm. U variant PROFINET a PROFIBUS je k dispozici paralelní rozhraní SSI s daty o poloze pro přímý vstup do frekvenčního měniče.

Optické senzory vzdálenosti0

Polohovací systém s čárovým kódem

U systémů pro určování polohy čárových kódů se čtecí hlava pohybuje podél pásky s čárovým kódem. Vypočítává údaje o absolutní poloze ve směru jízdy s milimetrovou přesností až do vzdálenosti 10 km. Páska s čárovým kódem se snadno používá a lze ji lepit jak v přímých liniích, tak v zatáčkách. Maximální flexibilita, jednoduchá montáž, transparentní diagnostika a velký výběr integrovaných rozhraní jsou silné stránky tohoto systému. Nová funkce pro kontrolu provozuschopnosti umožňuje provádět diagnostiku během provozu. Bezpečný polohovací systém čárových kódů FBPS 600i je první světově certifikovaný bezpečnostní systém pro určování polohy pomocí čárového kódu. Vyžaduje pouze jeden senzor pro bezpečnou detekci polohy. Zařízení je připojeno k bezpečné vyhodnocovací jednotce – např. frekvenční měnič – přes dvě rozhraní SSI a je vhodný pro aplikace až do výkonnostní úrovně PL e. V důsledku toho mohou být bezpečnostní funkce implementovány velmi snadno a čas a úsilí potřebné pro instalaci a servis jsou sníženy. FBPS 600i je ideální pro detekci polohy v aplikacích zahrnujících rychlé pohyby, např. na zakládacích jeřábech. Pro tento účel má FBPS 600i extrémně krátkou dobu odezvy na chybu pouhých 10 ms. To umožňuje optimalizaci rychlostních křivek a jízdní vlastnosti.

Polohovací systém s čárovým kódem0

Ostatní

Ultrazvukové senzory vzdálenosti dokážou spolehlivě detekovat částečně nebo zcela průhledné předměty a provádět přesná měření vzdálenosti. Měření lze provádět v prašném, zamlženém nebo vlhkém prostředí. K dispozici jsou verze s plastovým nebo kovovým pouzdrem. Měřící světelné závěsy jsou ideální pro měření pohybujících se objektů. Výsledky měření lze odesílat prostřednictvím plně integrovaného rozhraní. Programovatelné spínací výstupy zároveň umožňují komunikaci s nadřazenými prvky. Podobně lze kaskádovat více světelných závěsů. Téměř neomezené možnosti konfigurace více oblastí měření a vyhodnocovacích funkcí činí z přístrojů řešení problémů pro různé měřicí úlohy. Rozsah dostupných rozlišení a délek měřicího pole zajišťují optimální přizpůsobení vaší aplikaci. Plošné skenery skenují své okolí pomocí rychle rotujícího laserového měřicího paprsku. Objekty lze detekovat jak přímo před zařízením, tak i na velké vzdálenosti a měřit jejich obrysy. S úhlem otevření 190° a vzdáleností měření až 65 m dokáže laserový skener sledovat rozsáhlé plochy. Výstup naměřených dat probíhá přes sériové nebo Ethernetové rozhraní. Díky volitelnému vyhřívání je skener vhodný pro provoz při teplotách až -20 °C.

Ostatní0