Menu

Odlučovače

Popis kategorie

Odlučovače olejové mlhy

Odlučovače olejové mlhy

Odlučovače olejové mlhy firmy Franke Filter nacházejí uplatnění především u olejových hospodářství parních a plynových turbín, kompresorů, vodních turbín, dieselových motorů. Vytváří mírný podtlak v olejovém systému, takže olejová mlha neuniká do okolí. Odsávaný vzduch s olejovou mlhou prochází filtračními elementy z mikrovláken, koalescenčním efektem se odloučí 99,9 % olejových částeček velikosti 0,1 µm. Takto pročištěný vzduch splňuje zákonné limity a je odváděn potrubím ze strojovny. Odloučený olej se vrací zpět do olejové nádrže, jeho vlastnosti zůstávají nezměněné. Hlavní rysy odlučovače olejové mlhy odlučovače olejové mlhy Franke Filter: odlučování oleje na filtračních elementech z mikrovláken, koalescenční efekt, odloučí 99,9 % olejových částeček velikosti 0,1 µm, < 1 mg / m3 zbytek oleje, úspora oleje až 2 000 litrů dle velikosti turbíny, přesné nastavení podtlaku v olejovém systému, provoz 30 000 hodin a více bez výměny filtračních elementů, kvalita odloučeného oleje zůstává, resp. je lepší, možnost provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu

      Odlučovače olejové mlhy0