Menu

Průmyslové konektory

Průmyslové konektory z naší nabídky vám pomohou při snadné a rychlé montáži i při následných opravách. Snáze tak sestavíte požadované výrobní a technologické celky. Robustní průmyslové konektory Wieland vynikají svou odolností proti nečistotám, vlhkosti i proti mechanickému poškození. Využijete je proto v náročném prostředí výrobních hal a dílen v nejrůznějších průmyslových podnicích

Příslušenství k průmyslovým konektorům

K průmyslovým konektorům neodmyslitelně patří také široký sortiment příslušenství, jako jsou kódovací kolíky, kabelové vývodky s krytím IP65 pro konektorové kryty, EMC vývodky pro stíněné kabely, určené pro instalace náročné na elektromagnetickou kompatibilitu, vývodky s ochranou proti vytržení kabelu, případně samostatná ochranná víčka pro horní nebo dolní kryty. Kódovací kolíky jsou využívány v případech, kde je použit větší počet konektorových sestav se stejným počtem pólů, a kde hrozí jejich záměna při zapojování. Pomocí kódovacích kolíků lze vytvořit až šest nezáměnných kombinací pro každý typ konektorové sestavy. Samostatná ochranná víčka se používají tehdy, když je potřeba ochránit rozpojený konektor před vniknutím nečistot z vnějšku. Tato víčka mohou být osazena vlastními zajišťovacími pákami, nebo mohou být upevněna prostřednictvím zajišťovacích pák příslušného konektorového krytu

Příslušenství k průmyslovým konektorům0

Průmyslové konektorové díly

V současné době si bez průmyslových konektorů lze většinu výrobních hal, linek a dílen jen stěží představit. Prostředí tohoto typu se vyznačují zvýšenou přítomností prachu, dřevěných pilin, kovových špon, olejů a řady agresivních kapalin a látek. Konektorová spojení zde bývají vystavena i náročným mechanickým vlivům, zejména tlakovým a tahovým rázům. Z uvedených důvodů je potřeba v těchto prostorách používat pro zajištění spolehlivého elektrického spojení průmyslové konektory, které jsou robustní a chrání kontakty před agresivními vlivy okolního prostředí. Základní sestava průmyslového konektoru Wieland revos je tvořena čtyřmi částmi, a sice vidlicovým kontaktním dílem, zásuvkovým kontaktním dílem, horním konektorovým krytem, dolním konektorovým krytem. Jádrem každého konektoru jsou kontaktní díly, které určují zejména počet pólů konektoru, jeho proudovou zatížitelnost a průřez připojovaných vodičů

Průmyslové konektorové díly0