Menu

Průmyslové ovladače a spínače

Tato skupina zahrnuje zařízení sloužících k ovládání strojů a mechanizmů ze strany jejich obsluhy a zařízení sloužících ke spojení nebo rozpojení elektrického obvodu v závislosti na principu nebo provedení.

Bezpečnostní snímače

Bezkontaktní snímače a jejich aktuátory řady ST D a ST G na bázi magnetického pole nebo RFID (radiofrekvenční identifikace). V obou případech musí být zajištěno, že snímač nebude aktivován jiným prvkem, např. permanentním magnetem nebo jiným RFID aktuátorem dle požadavku na úroveň kódování dle EN 14119. Magnetické snímače SR A a SR B mají tělo technopolymeru a kombinaci kontaktů 2NC, 1NO+2NC nebo 1NO+1NC. Připojení je volitelné - kabel délky až 10 m, konektorový kabel M12 v délce 0,1 m nebo konektor M8. Aktivační/reakční vzdálenost mezi snímačem a jeho aktuátorem je dle provedení 5 nebo 8 mm. Při montáži na ferromagnetický povrch musejí být použity distanční podložky pod snímač i aktuátor, aby se zamezilo ovlivnění správné funkce obou prvků sestavy. Snímače s detekcí RFID jsou podobně jako magnetické snímače tvořeny vlastním snímače a jeho aktuátorem. Komunikace mezi nimi probíhá na základě signálu RFID, kdy může být využita nízká úroveň kódování (aktuátor má univerzální kód) nebo vysoká úroveň kódování (aktuátor má jedinečný kód). Kombinace polovodičových vstupů a výstupů je následující: 0 nebo 2 bezpečnostní vstupy; 2 bezpečnostní výstupy; 1 signalizační výstup; 1 programovací vstup nebo 1 EDM vstup (v závislosti na typu). Připojení snímačů je kabelem, konektorovým kabelem nebo konektorem. Stav přiblížení aktuátoru nebo chybové hlášení je signalizováno LED diodami na těle snímače. Reakční vzdálenost je závislá na typu aktuátoru a činí 10 až 20 mm. Kompaktní verze ST G ještě umožňuje použití aktuátoru s permanentním magnetem nebo rozlišení jednotlivých aktuátorů.

Bezpečnostní snímače0
Bezpečnostní snímače1
Bezpečnostní snímače2
Bezpečnostní snímače3

Bezpečnostní spínače

Bezpečnostní spínače jsou určeny zejména pro pro nouzové zastavení zařízení. Obecně jde nejčastěji o lankové, pantové nebo dveřní provedení. Například u lankových bezpečnostních spínačů vyhodnocuje mechanizmus ovládací hlavice zatažení za lanko nebo jeho uvolnění či přetržení. Pouzdra bezpečnostních spínačů jsou buď z kovové slitiny nebo z polymeru. V nabídce jsou různé kombinace kontaktních jednotek, kdy nejvíce používané jsou varianty 1NO+1NC nebo 2NC samozřejmě s nuceným rozepnutím NC kontaktu(ů).

Bezpečnostní spínače0
Bezpečnostní spínače1

Bezpečnostní spínače s uzamčením aktuátoru

Pro stroje s doběhem se používají bezpečnostní spínače s interním elektromagnetem, který přivedením napětá uzamyká nebo odemyká resp. zajišťuje nebo odjišťuje aktuátor ve štěrbině nebo otvoru hlavice spínače. Provedení spínačů se liší podle provedení a úrovně kódování dle EN 14119. Standardní řady FS, FG a FY mají kontakty 1NO nebo 1NC resp. jejich kombinaci určené pro ovládací obvody a v závislosti na jejich uspořádání lze všechny kontakty ovládat přivedením napětí na cívku nebo polohou aktuátoru. Nejčastěji se používá kombinace ovládání. Druhou skupinou jsou spínače řady NG a NS s RFID detekcí aktuátoru. V tomto případě lze dosáhnout i vysoké úrovně kódování, kdy má aktuátor svůj jedinečný kód. U spínačů nejsou použity kontakty, ale polovodičové bezpečnostní vstupy a výstupy, včetně signálních výstupů pro indikaci polohy aktuátoru, případně jeho uzamčení nebo výstup EDM pro detekci stavu externího silového stykače. Oba typy spínačů lze doplnit integrovanými ovládacími prvky na jejich těle,

Bezpečnostní spínače s uzamčením aktuátoru0
Bezpečnostní spínače s uzamčením aktuátoru1
Bezpečnostní spínače s uzamčením aktuátoru2

Koncové spínače

Koncové/polohové spínače jsou jednoduchá spínací zařízení běžně aktivovaná mechanickým kontaktem s ovládaným zařízením. Naše nabídka obsahuje množství typů v plastovém nebo kovovém pouzdře se spínacími kontakty, s různými ovládacími hlavicemi a velké množství kontaktních jednotek pro použití v pomocných elektrických obvodech. Vysoký stupeň krytí (IP 67) zajišťuje možnost použití i ve velice náročných podmínkách. Speciální provedení se zlacenými kontakty nebo s úpravou pro nízké nebo vysoké okolní teploty, případně určené do prostředí s nebezpečím výbuchu, vám zajistí vysokou spolehlivost, dlouhou životnost i kvalitu. Vyberte si z nabídky polohových spínačů se spínacími kontakty u nás. Spolehlivost našich produktů je pravidelně testována.

Koncové spínače0
Koncové spínače1

Mikrospínače

Spínací zařízení s mechanickým ovládáním, které splňuje požadovanou opakovanou přesnost sepnutí neboli citlivosti. Své uplatnění najdou v obvodech, které potřebujete ovládat přímo. Na mikrospínače jsou kladeny vysoké technické nároky. V našem sortimentu vám nabízíme standardní plastové pouzdro, které má rozteč otvorů 25,4 mm a disponuje velkým množstvím ovládacích hlavic. Standardní uspořádání je 1NO+1NC (přepínací kontakt) případně pouze 1NO nebo 1NC. Zakázková provedení mohou mít kovovou ovládací kladku s větším průměrem nebo teplotní odolnost až do -40° C.

Mikrospínače0

Nožní spínače

Nožní spínače představují spínací prvek s ovládáním pedálu nohou. Mohou být v provedení s nebo bez krytu nártu. Standardní plastový kryt lze nahradit nasouvací vysoce odolnou ocelovou verzí. Zároveň vám nabízíme možnost volby z mnoha kontaktních jednotek včetně pozlacených kontaktů. Běžné barevné modifikace jsou žlutá (s krytem nártu) nebo červená (bez krytu nártu), na přání také v dalších třech odstínech (šedá, modrá a černá). Krytí IP 53 nebo IP 65. Naše nožní spínače byly zkonstruovány s maximálním důrazem na kvalitu. Tyto spínače jsou proto vhodným řešením pro všechny aplikace, jež vyžadují spínání v průmyslovém prostředí.

   Nožní spínače0
   Nožní spínače1

   Ovládací prvky

   Tlačítka a ovládací prvky – spínací prvky využívané k manuálnímu spínání pomocných elektrických obvodů např. v rozváděčích. Do sortimentu patří zejména standardní (i prosvětlená) tlačítka a přepínače, hřibová tlačítka nouzového vypnutí nebo signálky. Lze také volit instalační krabice – prázdné nebo osazené standardními sestavami kontaktních jednotek a ovládacích prvků. Dalšími prvky jsou ovládací joysticky ve dvou velikostech s možností mechanické blokace nebo aretace polohy. Vysoké krytí (IP 67) umožňuje použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.

   Ovládací prvky0
   Ovládací prvky1
   Ovládací prvky2

   Ovládací rozhraní

   Ovládací rozhraní P-Connect dovoluje připojení až 6 bezpečnostních zařízení k datové síti. Bezpečnostní signály jsou zpracovány pomocí komunikační sběrnice PROFIsafe, ovládací signály potom po sběrnici PROFINET. Rozhraní je určeno pro bezpečnostní zařízení s polovodičovými výstupy (např. bezpečnostní spínače NG/NS nebo RFID snímače ST G), ovládací prvky potom mohou být například prosvětlená madla P-KUBE Krome, ovládací kompaktní boxy BN, apod. Vlastní zařízení je vyrobeno z odolného hliníku, s krytím IP 65 a disponuje 3 dvoukanálovými resp. 6 jednokanálovými bezpečnostními vstupy, 1 dvoukanálovým resp. 2 jednokanálovými bezpečnostními výstupy. Počet ovládací vstupů/výstupů je maximálně 14/24.

     Ovládací rozhraní0
     Ovládací rozhraní1

     Programovatelné bezpečnostní moduly

     Programovatelné bezpečnostní moduly řady GEMNIS, typu CS MP umožňují vytvoření vlastní logiky pro aktivaci bezpečnostních reléových nebo polovodičových výstupů. Celkově je k dipozici až 40 bezpečnostních digitálních vstupů, s případnou kombinací s galvanicky oddělenými digitálními vstupy, analogovými proudovými vstupy/signály nebo frekvenčními vstupy/signály. Bezpečnostní yýstupy jsou v rozsahu 3NO+1NO (reléové) až po 8 PNP (polovodičové. Programování se provádí za pomoci programu GEMNIS Studio a uživatel má k dispozici přehlednou plochu s možností simulace vstupních prvků (polohové nebo bezpečnostní spínače, tlačítka, světelné závory, bezpečnostní rohože, dvouruční ovládání nebo vyhodnocovací senzory). Logickou funkci potom vytvářejí bloky jednoduchých hradel AND, NAND, OR, NOR, XOR, START, DELAY, ERROR a mnohé další. Vytvořený program lze okamžitě simulovat a nechat systémem GEMNIS Studio zkontrolovat. Po validaci se soubor nahraje do modulu GEMNIS za pomoci kabelu s USB konektory.

     Programovatelné bezpečnostní moduly0
     Programovatelné bezpečnostní moduly1
     Programovatelné bezpečnostní moduly2

     Rádiová dálková ovládání

     Rádiové dálkové ovladače JAY electronique – sestavy tvořené dvěma základními díly - vysílačem a přijímačem. Vysílač může být vybaven tlačítky nebo pákovými ovladači (joysticky). Stisknutím tlačítka nebo vychýlením pákového ovladače se dálkově aktivuje relé přijímače a dojde k provedení povelu. Speciální skupinou je dálkový přenos povelů z jednoho zařízení na druhé a rádiové bezpečnostní nouzové vypnutí strojní technologie. Mezi tlačítková ovládání patří řada ORION až s 16 tlačítky nebo řada UD s 6, 8 a 10 ovládacími prvky, kompaktní provedení UR s 2 nebo 4 ovládacími prvky nebo vyšší řada Advance control s vysílači Beta nebo Gama s maximálně 6 resp. 10 ovládacími prvky. Joysticková ovládání jsou výhradně řady Advance control (vysílače Pika nebo Moka) s 1 až 3 joysticky nebo 6 ovládacími pákami a doplňkovými ovládacími prvky typu tlačítek, přepínačů, potenciometrů, apod. Zmíněná řada Advance control nabízí obousměrnou komunikaci mezi ovladačem a přijímačem Elio a Alto. K dispozici je až 36 výstupních relé a samozřejmě stavové, analogové, PWM nebo případně sběrnicové vstupy/výstupy. Pro komunikaci pomocí průmyslových sběrnic je speciálně určen přijímač Nemo. Základní informace a hlášení ze vstupů přijímačů lze zobrazit na displeji vysílačů. Nastavení všech parametrů a vazeb lze provádět pomocí sofistikovaného programu iDialog.

       Rádiová dálková ovládání0
       Rádiová dálková ovládání1
       Rádiová dálková ovládání2

       Závěsné ovladače

       Závěsné ovladače – zařízení vybavená tlačítky spojená s ovládaným zařízením kabelem. Volba povelů je prováděna stiskem tlačítek (až 2 stupně) nebo aktivací přepínače (také s možností uzamčení) a sepnutím kontaktů řídícího obvodu v rozváděči ovládaného stroje. Tato zařízení jsou nejčastěji používané pro ovládání jeřábů nebo jiné mobilní techniky. V nabídce jsou jednořadá provedení pod názvem LADY maximálně s 12ti tlačítky. Závěsné ovladače jsou dodávány jako hotové sestavy nebo je možné ovladač sestavit dle požadavku zákazníka. Standardní krytí je IP65.

         Závěsné ovladače0
         Závěsné ovladače1