Menu

Regulace teploty v rozváděčích

Moderní nízkonapěťové rozváděče se ve většině aplikací neobejdou bez regulace teploty. Ta je potřebná buď z důvodu potřeby chladit prostor rozváděče, zahřívaný sběrnicemi přenášejícími elektrický proud, nebo z důvodu potřeby ohřívat rozváděč instalovaný v chladných prostředích. Produktové portfolio společnosti Plastim nabízí vedle samotných plastových rozvodnic v klasickém i modulárním provedení také ucelenou řadu termostatů, hygrostaty, ventilátory s filtrem, příslušenství k ventilátorům, střešní ventilátory, PTC topení s termistorem a odporové topení s ventilátorem

Rozváděčové ventilátory

Rozvaděčové ventilátory představují obvyklý způsob snižování teploty uvnitř nízkonapěťových rozvaděčů. Podle jejich orientace při instalaci se dělí na ventilátory střešní a ventilátory s filtrem. Společnost Plastim nabízí střešní ventilátory ve dvou provedeních, které se navzájem liší intenzitou průtoku vzduchu. Ta je buď 560 m3/hod, nebo 970 m3/hod. Ventilátory s filtrem nabízí v produktové řadě šesti různých typů s intenzitou průchodu vzduchu 30 m3/hod, 100 m3/hod, 115 m3/hod, 240 m3/hod, 650 m3/hod a 850 m3/hod. Všechny uvedené typy ventilátorů jsou napájeny ze standardní elektrické sítě 230 V, 50 – 60 Hz, jejich provozní teplota je v rozsahu -10 °C až +70°C a splňují třídu hořlavosti UL94 V0 / ABS. Stupeň krytí dodávaných ventilátorů je IP54 / třída I. K ventilátorům s filtrem je možné samostatně dokoupit i plastovou mřížku s textilním filtrem jako doplňkové příslušenství.

Rozváděčové ventilátory0

Rozvodnice

Rozvodnice vyráběné společností Plastim se podle typu přípravy na montáž instalovaných dílů dělí na rozvodnice s montážní deskou nebo modulové rozvodnice. Rozvodnice prvního typu jsou osazeny montážní deskou ve formě pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1 mm, modulové rozvodnice jsou osazeny několika vodorovnými řadami DIN lišt o šířce 35 mm a čelními kryty pro instalované moduly. Rozvodnice Plastim mohou mít buď šedé, nebo průhledné dveře. Rozvodnice jsou vyrobeny z materiálu odolného proti chemickým látkám, alkalickým látkám olejům, solím, apod. provozní teplota rozvodnic je v rozsahu -35 °C až +65 °C. Rozvodnice mají světle šedou barvu RAL 7035 a poskytují krytí ve stupni IP 65. Jsou určeny pro instalace se jmenovitým napětím 690 V a maximálním proudovým zatížením 800 A. jsou dodávány společně s klíči pro zámky, montážními vruty a upevňovacími praporci

Rozvodnice0

Termostaty, hygrostaty

Termostaty jsou pravděpodobně nejběžnějšími a nejčastěji používanými prvky pro regulaci teploty v nízkonapěťových rozvaděčích. Tyto díly se vyrábějí ve třech základních provedeních, a sice v provedení „normally closed“ NC, „normally open“ NO, nebo v duálním provedení. Termostaty NC jsou standardně v sepnutém stavu, a při dosažení nastavené teploty zdola proudový obvod rozepnou. Používají se typicky pro vypínání topení a jsou označeny červenou barvou. Termostaty NO jsou standardně v rozepnutém stavu, a při dosažení nastavené teploty zdola proudový obvod sepnou. Používají se typicky pro zapínání ventilátorů a jsou označeny modrou barvou. Duální termostaty nabízí oba výše popsané typy termostatů v jednom dílu, přičemž každý z nich má vlastní připojovací svorky. Termostaty a hygrostaty nabízíme od společnosti Plastim. Způsob jejich připevnění je na DIN lištu

Termostaty, hygrostaty0

Topení do rozváděčů

Pokud je rozvaděč umístěn v prostředí s nízkými teplotami, může za účelem zajištění správné funkce všech použitých a nainstalovaných komponent nastat potřeba jeho vnitřní prostory ohřát. Společnost Plastim nabízí topení do rozvaděčů rozdělená do několika produktových řad. Kompaktní řada MINI obsahuje topení s PTC termistorem o výkonu 15 W nebo 25 W, standardní řada topení s PTC termistorem nabízí topná tělesa o výkonech 30 W, 50 W, 75 W, 100 W a 150 W, řada PTC topení s ventilátorem nabízí tělesa s výkonem 100 W a 150 W, a nejvýkonnější řada odporových topení s ventilátorem nabízí tělesa s výkonem 250 W, 500 W a 750 W. Tělesa prvních tří uvedených řad mohou být napájena střídavým nebo stejnosměrným napětím 100 až 250 V, tělesa nejvýkonnější řady mohu být napájena ze standardní elektrické sítě 230 V, 50 – 60 Hz

      Topení do rozváděčů0