Menu

Senzorika

V této sekci naleznete nepřeberné množství senzorů, speciálních snímačů, měřících systémů a příslušenství, které optoelektronicky, ultrazvukem, indukčně nebo kapacitně detekují objekt a zajišťují výstup stabilního spínacího signálu. Pokrýváme rozmanité požadavky výrobního a obalového průmyslu velkým množstvím různých světelných bodů, funkčních principů, konstrukcí a rozměrů. Od jednoduchých binárních až po speciální sofistikované senzory pro měření neelektrických veličin a optický přenos dat. Novým trendem je rovněž vybavení snímačů komunikačním rozhraním pro jejich snazší integraci do řídicího systému stroje a pro rychlý a efektivní přenos měřených údajů se zabezpečením proti možným průmyslovým rušením.

Optické senzory

Optické senzory využívají k provádění detekčních úkolů světlo v různých formách. K dispozici je rozsáhlá produktová řada se spolehlivými a účinnými řešeními pro všechny aplikace, které lze řešit opticky. Detekce objektů s různými povrchy, velikostmi objektů a barvami vyžaduje různé funkční principy. Jednocestné optické závory se vždy skládají ze snímače a přijímače. S dosahem až 150 m. Krychlové a válcové provedení. Retroreflexní optické závory využívají princip odrazu. Vysílač a přijímač jsou ve společném pouzdře, paprsek se odráží od protilehlé odrazky. Difuzní senzory mají vysílač a přijímač ve společném pouzdře. Detekce se provádí detekcí světla odraženého předmětem. Ke spolehlivé detekci objektů slouží potlačení pozadí s provozními dosahy až 3 m, intuitivní nastavení provozního dosahu pomocí potenciometru a tlačítka Teach. Optické senzory pro Ex aplikace se používají v prostředí s nebezpečím výbuchu a vyžadují speciálně chráněná zařízení. Rozsáhlá produktová řada nabízí výkonné senzory ve všech běžných technologiích pro použití v prostředí ATEX. K dispozici jsou verze pro zóny 2 a 22 a také pro 1 a 21.

Optické senzory0

Indukční senzory

Indukční senzory jsou průmyslovým standardem pro bezkontaktní detekci kovových předmětů. Produktová řada zahrnuje širokou škálu standardních a speciálních senzorů, které jsou k dispozici v mnoha různých provedeních. Zejména naše extrémně robustní celonerezové senzory, senzory s prodlouženou spínací vzdáleností nebo miniaturní senzory pro extrémně stísněné prostory se ukázaly jako ideální pro náročné aplikace. Vynikající technologie a nejvyšší standardy kvality tvoří základ řady IS 200. Sortiment zahrnuje všechna běžná kvádrová a válcová standardní a miniaturní provedení, krátká a dlouhá pouzdra. Pro průměry M12 až M30 a 40x40 jsou senzory k dispozici také s doplňkovými spínacími výstupy (NO+NC) a 3x spínací vzdáleností. Speciální senzory z řady IS 200 se vyznačují mimořádnou úrovní výkonu. Extrémně robustní senzory vyrobené z nerezové oceli V2A/V4A o tloušťce až 1 mm jsou navrženy pro použití v prostředí s nejvyššími požadavky na materiál pouzdra. Krytí IP68/69K, tlaková odolnost a až 3x spínací vzdálenost jsou jen některé z technických vlastností této řady. Dále jsou k dispozici varianty pro potravinářský a nápojový sektor s certifikací ECOLAB. 2vodičové AC/DC senzory s velkým rozsahem napětí jsou velmi univerzální díky velkému rozsahu napětí 10-320 V AC a DC.

Indukční senzory0

Kapacitní senzory

Kapacitní senzory mohou detekovat pevné, kapalné nebo zrnité předměty. S těmito senzory lze také detekovat v přímém kontaktu s médiem nebo přes nekovovou stěnu nádoby, vysoce strukturované a rozměrově nestálé objekty, např. hladiny kapalin nebo sypkých materiálů. Kapacitní senzory fungují spolehlivě i v extrémně prašném nebo znečištěném prostředí. Funkce senzoru je založena na změnách elektrického pole v okolí jeho aktivní zóny. Reaguje na změny kapacity, které jsou způsobeny snímaným předmětem. Tímto způsobem lze bezkontaktně detekovat jakýkoli typ objektu a do řízení lze přenášet stavy měření, které jsou zajímavé z hlediska výroby, jako jsou detekci polohy a hladiny naplnění, např. v balicích systémech nebo automatizaci laboratoří. Senzory nabízejí bezkontaktní, nezávislý provoz bez opotřebení a proto nemá žádný vliv na produkt. Jsou také odolné proti rušení a znečištění, např. prachem ve vzduchu, takže jsou ideální pro použití v náročných průmyslových prostředích. Kapacitní senzory v kategorii Advanced jsou volitelně dostupné s komunikací IO-Link a tlačítkem Teach pro flexibilní konfiguraci spínací vzdálenosti a pro trvalou optimalizaci procesu. Verze s teflonovým pouzdrem (PTFE) lze navíc použít i v situacích s vysokým chemickým namáháním, např. v polovodičovém průmyslu.

Kapacitní senzory0

Ultrazvukové senzory

Ultrazvukové senzory pracují na principu měření doby návratu zvukové vlny. Tyto senzory jsou vhodné pro měření objektů s mnohotvárným povrchem, průhledných nebo lesklých objektů i tekutin a práškových materiálů. Mají omezenou spínací frekvenci (zpravidla maximálně 10 cyklů/s), ale na druhou stranu jsou odolnější vůči prachu, mlze a kouři. Ultrazvukové senzory se v průmyslové praxi používají většinou tam, kde není možné použití optických senzorů. Tím je např. prašné prostředí, nebo pokud je kladen požadavek přesného potlačení pozadí a při snímání průhledných předmětů. Většinou se jedná o regulační aplikace, např. průhyb pásu, měření tahové síly a měření nebo hlídání hladin kapalných a sypkých hmot.

Ultrazvukové senzory0

Optická vlákna a zesilovače

Plastová optická vlákna jsou vhodná pro univerzální aplikace s nároky na malý prostor pro detekci objektů. Skleněná vláknová optika se používá v náročných podmínkách prostředí s vysokými teplotami a je odolná vůči chemikáliím. Pro detekci přes fólie nebo aplikace s vysokým světelným výkonem nabízejí další výhody díky obzvláště nízkému tlumení. Flexibilní optická vlákna s různými tvary hlavy lze integrovat do téměř jakékoliv aplikace. Detekční rozsah závisí na použitém optickém vláknu a zesilovači. Vláknová optika může být použita na principu optické závory nebo s funkcí difuzního odrazu. Výběr se provádí v závislosti na konstrukci hlavy vlákna a funkčních vlastnostech vláken. K dispozici je velmi široký výběr různých optických vláken, včetně ochrany proti ohybu. Optická vlákna jsou zapojena do zesilovače. Základní, s 20otáčkovým potenciometrem pro nastavení citlivosti s vysokým rozlišením jsou k dispozici také 2 přepínače pro přepínání světlo/tma. Verze s vysoce výkonnými zesilovači mají rozsáhlé možnosti nastavení provozních rozsahů, citlivostí a času. Hodnota signálu a zároveň spínací práh jsou zobrazovány na dvou dobře čitelných displejích. Tři různé režimy učení zjednodušují konfiguraci. K dispozici také jako varianta IO-Link.

Optická vlákna a zesilovače0

Magnetické senzory

Magnetické senzory fungují na bázi magnetické indukce. Reagují tak na přítomnost magnetu. Oproti klasickým koncovým spínačům vykazují magnetické senzory vyšší odolnost vůči znečištění, korozi a mechanickému opotřebení. Proto se mohou pochlubit i mnohem delší životností. Magnetické senzory se vyrábí v buď kvádrovém nebo válcovém provedení s/bez metrického závitu. Mají relativně velký dosah a malé rozměry. Magnetické senzory jsou obzvláště vhodné pro bezkontaktní snímání polohy pístu v pneumatických válcích. Díky patentovanému funkčnímu principu poskytují magnetické senzory možnost snímat permanentní magnety různých intenzit ve všech běžných typech válců. Senzory nepodléhají opotřebení a jsou odolné vůči zkratu. Jsou odolné vůči prachu, horku a vibracím.

Magnetické senzory0

Speciální senzory

Kontrastní senzory velmi přesně detekují a porovnávají kontrasty pomocí různých světelných zdrojů, jako je bílé světlo, laserem generované červené světlo nebo RGB světlo. Díky automatickému výběru správných barev vysílače lze spolehlivě detekovat různé kombinace barev nebo šedých hodnot. Luminiscenční senzory detekují viditelné i neviditelné luminiscenční značky. Odesílají výsledek jako spínací výstup a používají se především pro úkoly třídění a kontroly v oblastech, ve kterých jiné metody detekce neposkytují spolehlivé výsledky nebo kde značky nejsou viditelné. Luminiscenční senzory jsou k dispozici pro různé barvy luminiscence a mají provozní rozsahy až 200mm. Barevné senzory detekují barvy porovnáním zjištěné hodnoty barvy s dříve uloženou referenční hodnotou. Jsou tím správným řešením, kdykoli může barva předmětu nebo označení sloužit jako kritérium třídění nebo kontroly. Senzory pro kontrolu dvojitých archů umožňují spolehlivé rozlišení mezi jednou nebo více vrstvami velmi tenkých předmětů z různých materiálů. To umožňuje například spolehlivé vtahování jednovrstvých papírových archů nebo skládání jednotlivých elektrod na sebe pro výrobu bateriového článku. Různé provozní principy založené na ultrazvuku a kapacitních senzorech pokrývají řadu materiálů pro různé aplikace.

Speciální senzory0

Připojovací a síťové technologie

Senzory jsou jen tak dobré, jak dobré jsou možnosti jejich integrace do vašich ovládacích prvků. Z tohoto důvodu vám nabízíme široký výběr příslušenství, od kabelů přes konektory až po volitelné adaptéry. Můžete snadno najít správné příslušenství pro vaši aplikaci. Všechna periferní zařízení – jako jsou senzory, bezpečnostní spínače a kamery – vyžadují připojení k průmyslové sběrnici nebo k řídicí jednotce. V závislosti na typu zařízení a oblasti použití nabízejí naše modulární připojovací jednotky variabilní rozhraní, která umožňují jednoduché připojení zařízení přímo na průmyslovou sběrnici a zajišťují tak jednoduchou integraci nových zařízení do systému. Průmyslové sítě s integrovaným IO-Link jsou standardem v současné plně automatizované továrně. Senzory IO-Link mohou přenášet více než jen procesní data do řízení stroje. Mohou také komunikovat s celou řadou modulů a kromě procesních dat také přenášet informace o zařízení. IO moduly založené na Ethernetu s technologií IO-Link umožňují flexibilnější, všestrannější, transparentní a vysoce výkonnou infrastrukturu. S mastery MD 7 IO-Link je možná komplexní diagnostika a přizpůsobení nastavení parametrů od úrovně senzoriky až po úroveň řízení, dokonce až po cloud.

Připojovací a síťové technologie0

Příslušenství

Základem snadného použití všech zařízení je důležité mít k dispozici rozsáhlý sortiment příslušenství. Pro montáž snímačů máme široký výběr montážních systémů s montážními a tyčovými držáky. Umožňují spolehlivou montáž a snadné nastavení polohy. Senzory, které pracují na principu odrazu, potřebují ke své funkci vysoce kvalitní odrazky, které jsou k dispozici pro všechny myslitelné aplikace a podmínky prostředí. Vychylovací zrcadla a sloupky umožňují levná řešení pro zabezpečení rizikových zón z více směrů. Robustní sloupky umožňují volně stojící podlahovou montáž našich bezpečnostních světelných závěsů MLC a vícepaprskových bezpečnostních zařízení MLD. V mnoha kritických bodech automatizovaných systémů a instalací pomáhá signalizace stavových informací udržet produktivitu a efektivitu na vysoké úrovni. K tomuto účelu nabízíme širokou škálu optických a akustických signalizačních sloupků, jednobarevných a vícebarevných signálních světel v různých průměrech – předmontované a individuálně sestavitelné, včetně montážních držáků. Pásky s čárovým kódem jsou součástí polohovacího systému i pro bezpečnostní aplikace a vytvářejí metrologický vztah k mechanickým prvkům. Samolepicí plastová páska nalepena podél jízdní dráhy umožňuje určení polohy s milimetrovou přesností pro vzdálenost až 10 km.

Vidlicové senzory

Vidlicové senzory kombinují vysílač a přijímač do jednoho zařízení, a proto se vyznačují vysokou provozní spolehlivostí. Vyznačují se jednoduchou montáží bez nutnosti dalšího seřízení a také vysokou citlivostí. Vidlicové senzory se používají pro detekci malých dílů nebo pro detekci štítků a tiskových značek, a to i na průhledné fólie. Detekce objektů Vidlicové senzory s šířkou mezery vidlice od 5 až do 220 mm jsou ideální pro detekci malých dílů. Vysoká citlivost a krátké doby odezvy umožňují jednoduchou a spolehlivou integraci těchto senzorů do rychlých automatizačních procesů. Kromě toho je k dispozici také přepínání světlo/tma. Detekce štítků Pomocí vidlicových senzorů lze přesně a rychle detekovat štítky se širokou škálou kombinací materiálů a povrchů – dokonce i při vysokých rychlostech pásu. Sortiment zahrnuje různá provedení a principy fungování – od světla až po ultrazvuk. Tyto vidlicové senzory jsou k dispozici se sníženou výškou vidlice a šířkou mezery vidlice 3 mm pro instalaci přímo v místě dávkování. Dále nabízejí funkci ALC (auto level control) pro maximální funkční rezervu prostřednictvím automatické optimalizace prahu sepnutí. Lze je snadno nastavit volitelně pomocí potenciometru, uzamykatelného tlačítka nebo vstupu pro učení.

Vidlicové senzory0