Menu

Výměníky tepla

Popis kategorie

Trubkové výměníky tepla

Trubkové výměníky tepla

Trubkové výměníky tepla Bloksma mají široký rozsah použití. Pro jednotlivé aplikace lze zvolit optimální typ výměníku. Typ PF (Plate finned): Kompaktní VT, rozměrově srovnatelný s deskovým výměníkem, cenově příznivý. Typická aplikace je chlazení mazacího, hydraulického oleje. Trubkový svazek je opatřen lamelami, tyto lamely zvětšují teplosměnnou plochu na straně oleje (pláště), proto vychází VT typu PF jen na 25% velikosti v porovnání s konvenčním trubkovým VT s hladkými trubkami. Rozměry jsou srovnatelné s deskovými VT, je však snadnější údržba a jsou odolné vůči vibracím a tlakovým pulzům. Typ PFR (Plate finned Refrigeration): Obdobná konstrukce jako typ PF, avšak speciálně vyvinutý pro aplikaci s chladicí kapalinou R22 nebo NH3, která je na stran􀄢 trubek a vychází z výměníku v plynné fázi. Lze použít až do tlaku 25 barů na straně trubek. (Verze RV). Jeho použití je hlavně u olejem chlazených šroubových kompresorů. Typ NF (N - finned): Typ NF kombinuje výhody nesvařovaného PF výměníku s možnostmi svařované konstrukce N typu výměníku. Při pohledu zvenku vypadá jako obyčejný trubkový výměník, avšak uvnitř má revoluční technologii s lamelami na trubkovém svazku. Velikosti: NF 14, NF 16, NF 27 a NF 32, přičemž číslo znamená cca průměr pláště v centimetrech. Srovnání s VT s hladkými trubkami: Pro výkon 532 kW je možné nabídnout dvě možnosti, NF 32-1P-L=1600, resp. NF 32-2P-L=1800 mm. V porovnání s výměníkem s hladkými trubkami vychází o cca 25% kratší, mají menší tlakovou ztrátu na straně oleje i vody a jejich cena je cca 70 % ceny výměníku s hladkými trubkami ( N41-2P-L%2500 ) Typ N: je svařovaný výměník s hladkými trubkami. Těleso lze navrhnout dle požadavků zákazníka, např. do stávajícího dispozičního uspořádání. Jeho použití je především při chlazení vody. Typ V: je výměník s U-trubkovým svazkem. Jeho použití je především v chemickém průmysl. Přípoje trubkového svazku jsou vždy na jedné straně, těleso je možné navrhnout na zakázku. Výhodou je méně spojů a těsnění. Typ K: je ponorný výměník (Box cooler ). Jeho použití je především na lodích, lze však použít i např. pro chlazení vody v elektrárně, jeho umístění je pak v korytě, ve kterém proudí voda. Typ DT (Double tube): je zajištěný výměník s dvojitými trubkami a dvojitou trubkovnicí. U tohoto typu výměníku jsou obě média bezpečně oddělena a nehrozí jejich smíšení. V případě netěsnosti ja jedné straně lze detekovat únik tohoto média, a to nezávisle na tlaku a teplotě. (v prostoru mezi trubkami je vzduch). Princip funkce: trubka je zdvojená, v případě netěsnosti se jedno z médií dostane do meziprostoru trubek, vytéká do meziprostoru zdvojené trubkovnice a tam je unikající kapalina detekována, je vyslán signál poruchy. Vzhledem ke zdvojené trubce je potřeba větší teplosměnná plocha, výměník je větší. Pokud nesmí dojít ke smíšení médií, lze toto alternativně realizovat pomocí sekundárního chladícího okruhu, což znamená další výměník, čerpadlo, potrubí atd. Tato varianta je investičně náročnější než řešit tento požadavek pomocí zajištěného výměníku. Proto v aplikacích, kde musí být vyloučeno smíšení kapalin (procesní chlazení, ochrana životního prostředí,…) je výhodné použití zajištěného typu výměníku. Další výhodou použití zajištěného výměníku je možnost naplánovat opravu (výměnu) netěsného výměníku na vhodnou dobu, není nutné odstavení zařízení.

      Trubkové výměníky tepla0