Menu

Vývěvy a kompresory

Popis kategorie

Kapalinokružné vývěvyLamelové vývěvyMembránové vývěvyRotační suchoběžné vývěvy

Kapalinokružné vývěvy

Kapalinokružné vývěvy a kompresory firmy Flowserve (Sterling SIHI) pracují na principu stlačování plynu změnou objemu plynu mezi lopatkami rotoru. Rotor je vůči tělesu excentricky uložen a rotující prstenec kapaliny vyplňuje prostor mezi lopatkami více či méně, v závislosti na poloze na obvodu. Jejich předností je téměř izotermické stlačování plynu, bezpečné stlačování výbušných plynů, výborné sací schopnosti při odsávání par (kondenzace ve stroji zvyšuje sací schopnost), odsávaný plyn může obsahovat i kapalnou fázi, malá hlučnost, rotor se nedotýká stojících dílů, materiály lze volit dle potřeby provozu.

   Kapalinokružné vývěvy0

   Lamelové vývěvy

   Lamelové vývěvy pracují na principu excentricky uloženého rotoru, do kterého jsou vloženy lamely, které se vlivem excentrického uložení při rotaci zasouvají a vysouvají. Prostory mezi lamelami se tak zvětšují/zmenšují a tím dochází ke stlačování plynu. Tyto vývěvy jsou těsněné olejem. Dosahují hlubokého vakua a dobře snáší vodní páru v odsávaném médiu. Nabízíme jednostupňové i dvoustupňové provedení.

     Lamelové vývěvy0

     Membránové vývěvy

     Laboratorní: Tyto vývěvy jsou opatřeny kvalitnějším krytím, výstupy pro připojení hadice, síťovým kabelem, spínačem zapnuto/vypnuto a pryžovými patkami. Jsou vyráběna různá materiálová provedení. Volba materiálového provedení vývěvy je pak učiněna dle agresivity čerpaného média. Přenosné vývěvy mohou být vybaveny i s měření tlaku na sání a jeho regulací. Nejkomfortnějším vybavením je automatická regulace tlaku na sání (vakua) i s možností propojením s PC. Kromě samostatných vývěv dodáváme i kompletní systémy pro laboratoře, které mají např. kondenzátor, odlučovač, měření a regulaci vakua, ventily, propojení hadicemi apod. Vestavitelné: Tyto vývěvy jsou určeny pro širokou škálu aplikací a mají obrovskou možností přizpůsobení požadavkům zákazníka. Jsou připraveny na instalaci do přístrojů, jako jsou např. analyzátory aj. Připojení vakuové hadice a vlastní opatření krytí motoru dle náročnosti provozu. Významné rysy: hermetické vůči okolí, bezúdržbová, bezolejová/suchoběžná, možné časté starty nebo nepřetržitý provoz Základní parametry: Průtok: 0 … 280 l/min, Dosahovaný tlak na sání: až 0,5 mbar abs, Výtlačný tlak: 0 … 7 bar, Teplota: +5 … + 240 °C Pro speciální aplikace nabízíme i specifické provedení těchto membránových vývěv: pro páry a kondenzáty (autoklávy), keramické (nejagresivnější média), teplotně odolné do 240°C, s vyhřívanými hlavami (pro zabránění kondenzace, aplikace analyzátory), s dvojitou (bezpečnostní) membránou, provedení ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu, plynotěsné provedení 6 x 10 -3 mbar x l/s

       Membránové vývěvy0

       Rotační suchoběžné vývěvy

       Médium je nasáváno dvěma šroubovými rotory, které se bezdotykově otáčí proti sobě. Souběh rotorů je synchronizován elektronicky, vývěva nemá ozubení, které by se muselo mazat. Tím je dosaženo 100 % bezolejové čerpání. Otáčky motorů pohánějících šroubové rotory lze měnit a tak přizpůsobit odsávané množství potřebám technologie. Vývěvy mohou nasát i určité množství kapaliny. Vývěvy lze vybavit příslušenstvím, které zabezpečí např. ovládání ventilů, regulaci tlaku, monitorování procesních dat apod. Řada SIHIdry M: Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu i BNV, odsávané množství: až 400 m3/h, Vakuum: až 10-3 mbar abs. Řada SIHIdry H: Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu i BNV, Odsávané množství: až 1000 m3/h, Vakuum: až 10-2 mbar abs. Řada SIHIdry V: Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu, Odsávané množství: až 400 m3/h, Vakuum: až 10-3 mbar abs. Řada SIHIdry S: Pro použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu, Odsávané množství: až 1000 m3/h, Vakuum: až 10-2 mbar abs.

         Rotační suchoběžné vývěvy0