Menu

UPS do provozu

Děkujeme za projevený zájem o naši službu! Jste na správném místě, kde můžete zažádat o vyplnění formuláře, který nám umožní lépe porozumět Vašim požadavkům a přání týkajícím se zapojení záložního zdroje do Vašeho provozu.

Formulář

Požadavky k instalaci UPS

Děkujeme Vám, že jste si vybrali záložní zdroj napájení (UPS) dodávaný společností Schmachtl CZ s.r.o. Před příjezdem technika na místo instalace je třeba zajistit následující:

 • Je-li UPS dovezena na místo určení přepravcem, zajistit její nastěhování na místo připojení.
 • Je-li UPS dovezena na místo určení technikem spol. Schmachtl, zajistit pomoc při vyložení a nastěhovaní (2-4 osoby).
 • Připravit vstupní a výstupní kabeláž dle nabídky aspoň 4m dlouhé konce (každý) a zapojit je do rozváděče. Vždy musí být soustava TN-S (1F/N/PE; 3F/N/PE).
 • Je-li UPS vybavena dvěma vstupy, musí být připravena kabeláž pro oba vstupy Není-li v nabídce uvedeno jinak, použijte průřez dle tabulky
 • Zajistit finální vstupní napájení, nikoliv provizorní ze stavby.
Je-li s UPS dodávám i SNMP adaptér, zajistit datový kabel s koncovkou RJ45, dále zajistit přítomnost administrátora nebo zajistit tyto informace:
 • IP adresa
 • Maska podsítě
 • DNS server
 • Bezprašné a osvětlené místo instalace
 • Okolní teplota 20-25 oC
 • Je-li v nabídce zahrnuto proškolení obsluhy, zajistit její přítomnost
 • Zajistit přítomnost oprávněné osoby pro převzetí. Nebude-li některý z těchto požadavků zajištěn, bude každý další výjezd technika účtován dle platného ceníku!

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba musí být v dohodnutém termínu instalace dostupná na telefonu a to pro zajištění koordinace příjezdu, vykládky a instalace.

Adresa instalace UPS

Požadovaný termín instalace je nutno upřesnit se servisním oddělením

* Takto vyznačená pole jsou povinná.