Menu

Murrplastik systemtechnik

Firma Murrplastik, která působí na evropských trzích od roku 1984 je výrobcem zařízení sloužících k mechanické ochraně a vedení kabelů – vodících řetězů. Příslovečná německá kvalita se snoubí s technickým potenciálem a trvalým vývojem. V průběhu doby došla celá výrobková řada výrazného rozšíření a dnes již minimum zákaznických požadavků není možné se současnou nabídkou realizovat.

Pro specifická řešení jsou k dispozici materiály použitelné v prostředí s nebezpečím výbuchu, s vyšší požární odolností nebo třeba do trvale mokrých prostor. Vodící řetězy tak lze nalézt na obráběcích strojích, v manipulační technice nebo také například na balících strojích.

Kabelové chráničky a oplety

Kabelové chráničky a oplety

Kabelové chráničky, hadicové vývodky, hadicové spojky, ochranné kabelové oplety.

Pohyblivé přívody energie

Pohyblivé přívody energie

Kabelové vlečky, proudové troleje, kabelové bubny, kroužkové sběrače.