Menu

Ravioli

Nejpoužívanějším prvkem z oblasti ovládání jeřábů jsou závěsné ovladače. Jejich výrobce, italská firma RAVIOLI S.p.A. nabízí jedno,- i dvouřadá provedení pod označením LADY a STILO. Ovladače jsou určeny pouze pro ovládání pomocných obvodů. Zákazník si může zvolit jedno,- a dvoustupňová pojezdová tlačítka s výrazným mechanickým rozlišením sepnutí jednotlivých stupňů a množstvím dalších ovládacích prvků jako jsou např. tlačítko nouzového vypnutí, přepínače, kontrolky a mnohé další. Spolehlivost, provozní bezpečnost (dvojitá izolace) a současný design jsou samozřejmostí.

Dalším důležitým prvkem z nabídky firmy RAVIOLI jsou vřetenové koncové spínače FCN a FCR používané pro omezení horní a dolní meze zdvihu. Základní rozsah převodového poměru je 1:25 až 1:400. Pro speciální aplikace je možné dodat doplňkové příslušenství: flexibilní nebo oboustrannou hřídel, nestandardní ovládací vačky, vestavbu potenciometru nebo enkodéru. Jednoduché nastavení vaček vřetenových koncových spínačů ulehčuje určení spínacího bodu při montáži a nastavení zdvihacího zařízení. Křížové ovladače MC a MW a ovládací pulty COMPACT jsou voleny pro složitější nebo vícestupňové pohyby. Kompletní zařízení je obvykle specifikováno podle přání zákazníka a jeho konkrétních požadavků. Masívní provedení a vysoký stupeň krytí (IP65) ovládacích pultů pozitivně přispívají k dlouhé životnosti celého zařízení.

Posledním výrobkem pro jeřábovou oblast, které chceme na tomto místě představit jsou kroužkové sběrače. Rozsah přenášeného proudu je v rozmezí 20 až 50 A, sběrací kartáče je možné volit jako uhlíkové nebo jednodušší listové ze speciální slitiny. Pro použití u venkovních věžových jeřábů je dodávána řada PMS s krytím IP55. Na přání lze doplnit kroužkové sběrače kroužky pro přenos datových signálů nebo vytvořit kombinaci přenášející současně elektrický proud a tekutá nebo plynná média. V nabídce naleznete také kroužkové sběrače dle směrnice ATEX, určené pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Druhou částí nabídky jsou zařízení pro manipulační a úklidovou techniku – nízko- a vysokozdvižné vozíky, zametací a čistící stroje a podobně. Do této oblasti spadá nabídka výkonových TWIN konektorů s proudovým zatížením 80, 160 a 320 A. Všechny konektory jsou vybaveny kódovacím kolíkem s uvedením příslušného napětí trakční baterie (až 96 VDC). Zvláštní skupinu tvoří konektory se systémen Air-tech určené pro kombinované připojení napětí a stlačeného vzduchu. DC kontaktory slouží jako spínací prvky silového trakčního okruhu vysokozdvižných vozíků nebo jiných podobných zařízení. Nabídka sortimentu kontaktorů zahrnuje také spínací prvky pro reverzaci chodu motoru a montážní příslušenství. Ucelená nabídka firmy RAVIOLI přináší nové a kvalitní produkty, které jistě najdou uplatnění ve výše zmiňovaných aplikacích.

Pohyblivé přívody energie

Pohyblivé přívody energie

Kabelové vlečky, proudové troleje, kabelové bubny, kroužkové sběrače.

Průmyslové ovladače a spínače

Průmyslové ovladače a spínače

Koncové a bezpečnostní spínače, nožní spínače, bezpečnostní moduly, ovládací prvky, závěsné ovladače, rádiová dálková ovládání.