Menu

Schnabl

Základním principem Schnabl plug-in technologie jsou patentované geometricky uspořádané segmenty tvořící expander na dříku příchytky.

Tento speciální design spoluvytváří upevňovací prvek, který lze bez použití nářadí a s velmi malým úsilím zasunout do 6 mm otvoru. Při zasouvání se segmenty expanderu poddávají tlaku a dřík příchytky lze volně zasunout do otvoru. Opačná situace nastává při pokusu o vytažení příchytky, všechny segmenty expanderu se díky svému tvaru vzepřou v otvoru a zvýší se tření mezi stěnou otvoru a segmenty expanderu. Čím je tah na dřík příchytky větší, tím větší je tření mezi expanderem a stěnou otvoru. Tak rychle to jde jen se Schnabl příchytkami!

Ve srovnání s tradičními technikami je instalace se Schnabl příchytkami mnohem rychlejší a vyžaduje minimální úsilí. Firma Schnabl Stecktechnik drží vedoucí postavení na trhu v oblasti upevňovacích systémů pro elektrické instalace. Pro každou metodu instalace na nebo pod omítky, pro upevnění na lehké příčky, např. sádrové desky, pro upevnění na heraklit a izolační desky, atd. existuje vždy optimální řešení Schnabl. Maximální vytahovací síla (až 350 N pro zajištění každého bodu upevnění) to je zaručená bezpečnost upevnění Schnabl. Všechny výrobky Schnabl jsou vyrobeny z kvalitních recyklovatelných plastů. Certifi kace ISO 9001, která byla udělena poprvé v roce 1997, je zárukou kvality plug-in technologie Schnabl Stecktechnik GmbH. Používání produktů Schnabl vede k významnému snížení nákladů na elektrické instalace a až k ztrojnásobení rychlosti montáže.

Upevňovací systémy

Upevňovací systémy

Kabelové a elektroinstalčmí upevňovací systémy SCHNABL, CADDY, PUK.