Menu

Exnaton

31/07/2023
Whitney leaning against a railing on a downtown street

Dynamické ceny - budoucnost tvorby cen elektřiny. Jak dynamické ceny elektřiny přispívají k energetickému přechodu.

Pokračující energetická krize a přetrvávající závislost na fosilních palivech poukazují na důležitost úspory energií naléhavěji než kdykoli v minulosti. Odklon od zastaralého modelu paušálních cen k variabilním sazbám, neboli dynamickým cenám elektřiny, ukazuje svůj potenciál pro optimalizace nákladů a účinnosti. Variabilní tarify jsou přínosem nejen pro obchodníky, ale i pro výrobce a zákazníky. Spotřebitelé jsou cenovými pobídkami motivování k využívání energie za nižší tržní cenu v době mimo špičku a získávají tak možnost výrazně snížit své náklady za energii. Na straně druhé poskytovatelům infrastruktury pomáhají variabilní tarify řídit kapacity sítě a plánovat výrobu. S implementací nových dynamických tarifů jsou v tuto chvíli asi nejdále ve skandinávských zemích a vhodným příkladem pro náš trh by mohlo být i Německo.

Dynamické tarify elektřiny Inovativní nástroje zavádějí tarify za dobu používání (ToU) jako prostředek diferenciace:

Dynamické tarify elektřiny Inovativní nástroje zavádějí tarify za dobu používání (ToU) jako prostředek diferenciace:

Ceny elektřiny na devizových trzích jsou vysoce kolísavé a kolísají v souladu s poptávkou a nabídkou. Pro zákazníky s dynamickými tarify, včetně tarifů ToU nebo tarifů s proměnným zatížením, nejde jen o to, kolik elektřiny spotřebují, ale také kdy. Legislativa, která maloobchodníkům s energií nařizuje nabízet variabilní tarify, je stále častěji přijímána po celé Evropě. V reakci na to stále více inovativních společností začleňuje tarify ToU jako klíčový pilíř svých služeb. Mnohé z těchto společností jsou noví hráči na trhu, kteří tuto službu prosazují jako nedílnou součást identity své značky. Přijetí tarifů ToU poskytuje zvýšenou transparentnost komplexních cenových mechanismů na trhu s energií a nabízí spotřebitelům příležitost využít dynamické ceny k výraznému snížení nákladů na elektřinu.

Nesoulad poptávky a nabídky

Hlavním cílem zavádění variabilních tarifů je potlačovat dočasnou nerovnováhu mezi dostupnou elektřinou z obnovitelných zdrojů a poptávkou spotřebitelů. V době, kdy se do sítě připojuje stále více obnovitelných zdrojů a spotřebitelské ceny jsou stále statické, tedy neměnné po celý den, vzniká nesoulad mezi dobou výroby energie (například během dne, kdy na fotovoltaické panely solárních elektráren svítí slunce) a časem spotřeby energie (například při vaření večeře). Variabilní sazby řeší nepoměr mezi dostupností obnovitelné energie a spotřebitelskou poptávkou. K síti se připojuje stále více obnovitelných zdrojů, ale spotřebitelské ceny nadále stagnují, což znamená, že spotřebitelům je účtována stejná cena za elektřinu po celý den. Toto má za následek rostoucí nesoulad mezi tím, kdy se energie vyrábí a kdy se spotřebovává. Dynamické tarify tento problém zmírňují tím, že umožňují maloobchodníkům s energií upravovat ceny v reálném čase vždy na základě aktuální nabídky a poptávky. S ohledem na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která obvykle znamená nízké náklady, to znamená, že elektřina bude nejlevnější, když svítí slunce nebo fouká vítr. Dynamické tarify lze tedy použít k výraznému ovlivnění chování spotřebitelů. V některých případech mohou velké cenové rozdíly spotřebitele povzbudit k přesunu spotřeby energie do období, kdy je dostatek levné energie. To nejen pomáhá snížit závislost na fosilních palivech s vysokými emisemi, ale také zvyšuje stabilitu sítě tím, že zmírňuje prudké špičky. Zároveň to také slouží jako prostředek ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie pro domácnosti a snižuje závislost na mezinárodních dodávkách energie.

Dynamické ceny se prosazují. Přichází nová regulace v Německu

Dynamické zpoplatnění elektřiny ve své nejjednodušší podobě (dvoutarifní systém s mimošpičkovým tarifem), motivujícím ke spotřebě během několika pevných intervalů během dne, není nový koncept. Tento přístup byl zaveden v 80. a 90. letech 20. století, kdy exponenciálně rostlo zastoupení jaderné energie v evropském energetickém mixu. Vzhledem k tomu, že se jaderné elektrárny nemohou snadno přizpůsobit cyklům poptávky průmyslu, který během dne spotřebovává velkou část jimi vyrobené energie, mají ceny elektřiny mimo špičku za cíl motivovat domácnosti k používání elektřiny v nočních hodinách. Tento tarif je ale nyní, ve světě solární energie považován za zastaralý. Od těch dob se toho ale hodně změnilo a tarify ToU dnes měří nabídku a poptávku na hodinové bázi nebo dokonce v 15minutových intervalech, aby lépe odrážely výrobní cyklus obnovitelných zdrojů. Zejména severské země přijaly tarify ToU již před nějakou dobou, což z nich dělá průkopníka v oblasti dynamických cen. Také v Německu dynamická tvorba cen pomalu nabírá na síle hlavně s rostoucím počtem společností sázejících na nabídku dynamických tarifů. Tyto společnosti poskytují nové energetické produkty a svým zákazníkům nabízejí změny účtování v reálném čase.

Budou ToU-Tarifs novým zlatým standardem v cenách elektřiny?

Časově variabilní tarify jako podkategorie dynamických tarifů, jsou stále častěji zaváděny v celé Evropě. Jsou však založeny na pevné denní době nebo na skladbě národního mixu výroby elektřiny. Toto lze, ale považovat za omezení konceptu. Pokud by někdo skutečně chtěl vytvořit pobídky pro časovou synchronizaci místní poptávky po elektřině s nabídkou elektřiny, musel by zavést regionální tarify nebo tarify s proměnnou zátěží. I když jsou implementace technicky složitější, experti hodnotí jejich dopad na odlehčení energetické sítě jako mimořádně pozitivní. Exnaton očekává, že se dočkáme vzniku stále většího množství tarifů, které konkrétně zohlední podmínky místních dodávek elektřiny.

Tradiční energetické společnosti se na druhou stranu zatím drží na pevných cenách elektřiny z několika důvodů:

  • Vysoká náročnost tématu. Neznalost a nezájem zákazníků o to, jak snížit náklady na elektřinu.
  • Nedostatek infrastruktury - nedostatečná dostupnost digitálních elektroměrů (inteligentních měřičů) jako technologického předpokladu pro variabilní tarify
  • Obtíže při implementaci - náročnost při účtování tisíců naměřených hodnot s různými cenami.

To vše se nyní mění.

Od letošního roku musí střední a velké energetické společnosti nabízet dynamické tarify. Do roku 2025 bude muset většina z přibližně 1 000 veřejných energetických společností následovat tento příklad. Vzhledem k tomu, že německý regulátor schválil zákon o energetickém průmyslu (EnWG), všichni spotřebitelé elektřiny (s nainstalovanými inteligentními měřiči) mají mít možnost získat dynamický tarif (EnWG §41a). V praxi to znamená, že do faktur za elektřinu budou zahrnuty spotové tržní ceny (v 15minutových intervalech) a denní ceny (v hodinových intervalech) Evropské energetické burzy (EPEX). Dodavatelé energií tak budou muset odpovídajícím způsobem upravit své tarifní nabídky. Nedojde k tomu však přes noc, ale v závislosti na velikosti společnosti. Zavádění podléhá následujícím lhůtám:

1.1.2022: Dodavatelé s více než 200 000 odběrateli elektřiny

1.1.2023: Maloobchodníci s více než 100 000 rezidentními zákazníky

1.1.2025: Všichni prodejci

Hlavní hnací síly dynamických cen elektřiny

Avatar

Energetická krize a růst cen od roku 2021

Avatar

Právní rámec

Avatar

Společenská změna. Očekávání směrem k energetickému průmyslu

Avatar

Elektromobilita. 100% elektrická vozidla od roku 2035.

Avatar

Energetický přechod. Rozšiřování decentralizovaných elektrických zdrojů.

Avatar

Udržitelné vytápění. Přechod na elektrifikované teplárenství.

Dynamické ceny se prosazují. Přichází nová regulace v Německu

S Exnatonem je spuštění dynamických tarifů pro energetické společnosti snazší než kdy dříve

Náš inovativní fakturační nástroj umožňuje společnostem poskytujícím veřejné služby zavádět pro své zákazníky tarify ToU jako nový produkt. Naši progresivní platformu SaaS, dříve známou implementací energetických komunit, nebo sdílením energie podle směrnice EU RED II, využívá více než desítka energetických společností ve čtyřech zemích. Software je nyní připojen k evropské energetické burze a importuje tržní ceny EPEX SPOT pro účtování elektřiny. Platforma splňuje všechny regulační požadavky energetického zákona (EnWG § 41a), zpracovává údaje o energiích a cenách v 15minutových intervalech a vizualizuje náklady na energie ve snadno použitelném formátu pro koncové spotřebitele. Další klíčovou funkcí je možná integrace do SAP IS-U, která mnohým energetickým společnostem usnadňuje uvedení takových produktů na trh snadněji než dříve. Nový produkt SPOT, vyvinutý v úzké spolupráci s jednou z největších energetických společností v Německu, byl uveden na trh v lednu 2023 a je nyní k dispozici všem stávajícím i budoucím zákazníkům Exnaton. My, Exnaton, jsme vysoce oceňovanou spin-off společností z ETH Zurich, jedné z nejrenomovanějších evropských technologických univerzit. Máme podporu světových společností rizikového kapitálu, jako jsou True Ventures z USA, Global Founders Capital z Německa a übermorgen Ventures. ze Švýcarska. Náš tým kompetentních energetických expertů vám ušije konkrétní řešení na míru vašim potřebám a potřebám vašich zákazníků.