Menu

Exnaton

11/09/2023
Whitney leaning against a railing on a downtown street

Představujeme zcela novou platformu pro účtování místní, nezávisle vyrobené energie. S naší platformou SaaS pro sdílení a fakturaci mohou dodavatelé energie využívat obchodní příležitosti v místní energetice, zvýšit svoji energetickou nezávislost a zároveň ušetřit čas a náklady. Co můžeme nabídnout naším zákazníkům a jaké nabízí naše řešení výhody? To se vám pokusíme představit v několika hlavních bodech:

 • 9 různých délek pro tloušťku izolace od 3 do 30 cm (vhodná tloušťka izolace je přibližně o 5 cm menší než délka DHI
 • Odolává kroutící síle až 80 kg
 • Materiál bezhalogenový HO, PA 6, světle šedý, UV stabilizovaný.
 • teplotní rozsah: -20 °C až +85 °C, bez tepelného mostu

1. Dynamická cena energie.

Co je to dynamická cena elektřiny?

Jednou z variant dynamické ceny elektřiny je časově variabilní tarif, který upravuje cenu elektřiny s ohledem na denní dobu její spotřeby. Cena energie je stanovována tak, aby motivovala odběratelev obdobích s nízkou spotřebou energie a naopak vedla k úsporám ve špičkách. Vše se stanovuje dynamicky v reálném čase s ohledem na aktuální výrobu a spotřebu. Náš fakturační modul je napojen na evropskou energetickou burzu, což umožňuje partnerům nabízet tarify, jako je např. EPEX SPOT, tak, aby poskytovali správné pobídky ve vhodnou dobu.

Proč je to důležité?

Dynamické tarify za elektřinu jsou podporovány regulačními orgány po celé Evropě (např. německý EnWG § 41a, francouzský článek L332-7), s cílem zlepšit využití obnovitelných zdrojů energie a snížit nesoulad mezi výrobou, spotřebou a pevnými tarify. Dynamika procesu pomáhá snižovat závislost na fosilních palivech a zvýšit stabilitu sítě tím, že se vyhne prudkým špičkám poptávky. Zavedené společnosti poskytující veřejné služby by neměly uvažovat pouze o dynamických tarifech kvůli dodržování legislativních nařízení, ale zejména kvůli řešení současného nesouladu mezi cykly poptávky a nabídky. Dynamické tarify lze navíc považovat za novou obchodní příležitost a mnoho nových subjektů se již zabývá jejich nabídkou. Staňte se jedním z nich!

S Exnatonem můžete:

 • Nabízet dynamické ceny elektřiny založené na SPOT tržních cenách Evropské energetické burzy.
 • Dodržovat předpisy, jako je německý EnWG (§ 41a) a francouzský článek L332-7.
 • Poskytovat cenové pobídky v reálném čase pro sladění poptávky a nabídky.
 • Odlišit se od svých konkurentů a udržet si náskok před konkurenty.
 • Ušetřit velké úsilí a náklady na vývoj.
 • Udržet svůj firemní design a bezproblémově integrovat EXNATON do vašeho ERP systému.

2. Energetické komunity (REC) a sdílení energie

Umožněte svým klientům sdílet místně vyrobenou obnovitelnou energii prostřednictvím veřejné sítě a profitujte z regulačních pobídek.

Co je komunita obnovitelné energie?

Komunity obnovitelné energie (EEG) jsou místní společenství výrobců a spotřebitelů energie. Jejich cílem je vyrábět a sdílet energii z obnovitelných zdrojů s využitím veřejné sítě. EEG jsou považovány za důležitý nástroj pro úspěšný přechod k decentralizované, dekarbonizované a udržitelné budoucnosti. V důsledku toho regulační orgány v celé Evropě zavádějí novou legislativu, která umožní vznik energetických komunit prostřednictvím nových pobídek, jako je například snížení tarifů, daňové úspory nebo přímé dotace.

Proč je to důležité?

Stále více členských států se řídí evropskou směrnicí (RED II) a dává EEG právní rámec. Poptávka po lokálně vyráběné energii mezi obyvatelstvem také stále roste. Aby dodavatelé energie nepropásli výsledné tržní příležitosti, musí umět obsluhovat nový zákaznický segment:

 • Dodávat energii a současně vykupovat přebytky.
 • Zůstat konkurenceschopný vůči novým účastníkům trhu.
 • Vybudovat nový zákaznický segment
 • Nabízet služby (např. správa, fakturace) pro energetické komunity.

S Exnatonem můžete:

 • Implementovat energetické komunity v souladu se směrnicí RED II se zkrácenou dobou uvedení na trh.
 • Porovnat místní produkci a spotřebu v reálném čase.
 • Vytvářet, spravovat, vizualizovat a fakturovat energetickým komunitám s ohledem na národní tarify EEG.
 • Distribuovat místně generovanou energii členům komunity (dynamicky nebo staticky).

3. Kolektivní spotřeba & Microgrids (mikrosítě)

Umožňuje domácnostem v bytových nebo vícegeneračních domech spotřebovávat energii z obnovitelných zdrojů a těžit ze snížených poplatků za energie. Majitelé nemovitostí pak mohou zase profitovat z nových zdrojů příjmů.

Co je kolektivní spotřeba a mikrosítě?

Tenant Electricity, Community Generation, Autoconsumo Compartido, ZEV, Community Microgrids atd. Existuje mnoho termínů pro koncept, který v podstatě zahrnuje totéž. Energie z obnovitelných zdrojů je generována fotovoltaickým systémem na střeše bytového domu a dodávána přímo (bez pomocí veřejné sítě) nájemcům/obyvatelům budovy.

Proč je to důležité?

Hromadná vlastní spotřeba v bytových a vícegeneračních domech byla doposud většinou poskytovatelů energií vnímána jako byrokratická záležitost, která nemá nic společného se skutečnými potřebami vlastníků nemovitostí. Vzhledem k nedávnému vývoji na energetických trzích, rostoucí expanzi solárních instalací a zjednodušení administrativních postupů ve většině zemí, však majitelé nemovitostí aktivně hledají takové poskytovatele energetických služeb, kteří by dokázali nejen řídit jejich výrobnu, ale i dodávat energii jednotlivým nájemníkům.

 • Dodejte zbytkovou elektřinu a přebytky nakupte.
 • Zůstaňte konkurenceschopní vůči novým účastníkům trhu.
 • Vybudujte nový zákaznický segment.
 • Nabídněte nové služby (např. správa, vyúčtování) pro majitele a nájemce nemovitostí.

S Exnatonem můžete:

 • Připravit se na nejpokročilejší koncepty sdílení v energetických komunitách.
 • Distribuovat místně vyráběnou elektřinu nájemníkům (dynamicky nebo staticky)
 • Sledovat místní produkci a spotřebu v reálném čase
 • Vytvářet pravidla, spravovat a vizualizovat spotřebu v budovách s více nájemci jakéhokoli typu. Vše v souladu s jakoukoliv legislativou.

4. Prosumers - vaši zákazníci.

Nabídněte svým nejpokročilejším zákazníkům „prosumers“ větší hodnotu tím, že jim poskytnete analýzu dat o jejich spotřebě energie.

Co je to prosumer?

Prosumer je fyzická osoba nebo společnost, která sama spotřebovává i vyrábí elektřinu. Obecně je pak elektřina vyráběna fotovoltaickými panely nebo mini větrnými generátory. Ty jsou umístěny na střeše budovy nebo pozemku „prosumera“ nebo je tento s výrobou jinak úzce spojen.

Proč je to důležité?

Touha po energetické nezávislosti, menších administrativních překážkách, dostupné obnovitelné energii, dopady změny klimatu a kolísavé ceny energie, posouvají lidi od spotřebitelů energie k prosumers. Tyto trendy výrazně narůstají a potenciál pro nové obchodní modely týkající se vlastní spotřeby a prosumerů se bude již jen zvyšovat.

 • Dodávka zbytkové elektřiny a výkup přebytku.
 • Nabídka služeb (např. analýza dat, vizualizace, fakturace) prosumers.
 • Zůstaňte konkurenceschopní vůči novým hráčům na trhu.
 • Vybudujte nový zákaznický segment.

S Exnatonem můžete:

 • Seskupovat prosumery do energetických komunit.
 • Nabídnout svým zákazníkům místní řešení energetických služeb.
 • Vizualizovat energetická data prosumerů a poskytovat jim následné další analýzy dat.
 • Komunikovat s prosumery.

5. Účast občanů na obnovitelných zdrojích.

Se softwarovými nástroji společnosti Exnaton mohou být snadno implementovány modely účasti široké veřejnosti na sdílených investicích do obnovitelných zdrojů energie.

Co je občanská účast na obnovitelných zdrojích?

„Účast občanů na obnovitelných zdrojích“ znamená, že se občané mohou podílet na výrobě obnovitelné energie (např. solární elektrárny / větrné elektrárny) investováním do výstavby a provozu zdrojů obnovitelné energie. Obvykle se tyto modely zaměřují na obyvatele měst, kteří nemají možností instalovat solární panely například na střechu. Občané se tak mohou podílet na instalaci fotovoltaiky na pozemcích za hranicí města nebo na veřejných budovách.

Proč je to důležité?

Tyto modely jsou dokonalou příležitostí, jak zpřístupnit obnovitelnou energií nejen pro veřejné služby, ale také pro obyvatele. Občané se mohou podílet nejen na výstavbě obnovitelných zdrojů, ale mohou profitovat i z jejich produkce a zajistit si tak návratnost své investice. Energetické společnosti na druhé straně rychleji vrátí své počáteční investice a zároveň svým klientům nabídnou inovativní obnovitelné produkty. Klasická situace, která je výhodná pro všechny:

 • Dodávka zbytkové elektřiny a výkup přebytku.
 • Zůstat konkurenceschopný vůči novým účastníkům trhu.
 • Vybudujte nový zákaznický segment
 • Nabídka služeb (např. administrativa, fakturace) městskému obyvatelstvu

S Exnatonem můžete:

 • Implementovat model občanské participace během okamžiku.
 • Ušetřit tisíce hodin vývoje.
 • Vytvářet, spravovat a vizualizovat modely účasti občanů s ohledem na národní tarifní předpisy.
 • Povolit sdílení virtuální produkce v rámci vytvořené komunity (pokud to regulátor povolí).
Exnaton