Menu

Hybridní bateriové úložiště Riello HBS - I. část

02/05/2024Whitney leaning against a railing on a downtown street

V dnešní novince si představíme hybridní bateriové úložiště HBS od společnosti Riello. Toto zařízení jsme sice již prezentovali dříve, ale až současná legislativa a situace na trhu umožňuje využít naplno potenciál bateriových hybridních úložišť (HBS). Hybridní bateriové úložiště je skutečnou energetickou bránou, která optimalizuje koncept energetického managementu. Je schopné přijímat energii z více zdrojů a uchovávat ji nebo ji distribuovat podle požadavků připojených zařízení nebo požadavků sítě aj. Hybridní bateriové úložiště od společnosti Riello je prvním zařízením podporujícím funkci inteligentní síťě

Vlastnosti:

 • Kompatibilita s On Grid a Off Grid řešeními
 • Hybridní systém skladování energie z více zdrojů (síť + obnovitelné zdroje)
 • Kvalitní napájení zátěže s integrací obnovitelných zdrojů
 • Špičkové filtrování a řízení zátěže
 • Síťové služby
 • Bezpečný UPS zdroj
 • Ekologická udržitelnost
hsbc_riello_1

Požadavky na energii se mění, roste spotřeba elektrické energie a v souladu s tím i cena. Elektrická síť již není schopna plnit požadavky na plynulou dodávku energie ve všech místech. 100% plynulost a kvalitu dodávek již nelze zaručit. Řešením pro stabilizaci sítě je vytváření tzv. smart grids (chytrých sítí). Po letech intenzivního výzkumu a rozsáhlých zkušeností s řízením výkonu a bateriovými systémy vznikla řada zařízení s názvem Hybrid Battery Storage (HBS). Jde o ryze Evropské řešení, jehož výrobcem je italská společnost Riello. HBS je multifunkční, vysoce flexibilní systém skladování energie (ESS)+UPS. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie (např. solárními invertory nebo turbínami) bude každá kWh vyrobená z obnovitelných zdrojů plně využita (100 %) k napájení připojené zátěže, bateriového úložiště, napájení lokální sítě nebo k podpoře veřejné sítě. Lze samozřejmě i zcela potlačit jakékoli dodávky do veřejné sítě. Riello HBS je způsob, jak snížit výrobu energie z uhelných nebo plynových elektráren a snížit emise CO2. HBS lze použít pro decentralizovaná síťová řešení. V kombinaci s větrem nebo jakýmkoli jiným zdrojem zelené energie dokáže HBS uchovat přebytky zelené energie při její nadprodukci a využít tuto zásobu v období jejího nedostatku. Není pak třeba posilovat elektrické vedení a lze plně využít stávající infrastrukturu, tím dochází k omezení potřeby dalších investic. Výroba vlastní energie nabízí i ochranu před kolísáním cen energie. Inteligentní řízení pracuje s různými cenami energie za kW a díky HBS je možné tyto ceny analyzovat a vybrat si tu nejekonomičtější pro období, kdy potřebujete elektřinu nakoupit nebo naopak prodat. Použitá technologie UPS nabízí nejlepší a nejvyšší možnou úroveň ochrany, aby se předešlo problémům s elektrickým proudem. Připojené baterie nabízejí záložní dobu ochrany od mnoha minut až po několik hodin při výpadku proudu. Rozmáhající se elektromobilita znamená vyšší spotřebu energie. Skutečná elektrická síť není na tuto situaci připravena. Použití bateriových úložišť pomáhá síť stabilizovat nebo v případě výpadku pak ochrání vaše podnikání. HBS má jedinečnou výhodu v tom, že dokáže pracovat s kombinací různých energií obnovitelných zdrojů (PV, Vítr) + baterie + síť, a to vše lze spravovat přes open-source řadič HBS. V závislosti na různých parametrech (solární instalace, typ baterií, cena za kWh, výkon UPS, zemi instalace, energetický profil) nabízí HBS možnou návratnost investic mezi 2 až 10 lety.

Co dokáže hybridní bateriové úložiště?

 • Peak Shaving: snížení nebo odstranění odběrových špiček
 • Load shifting: ukládání a distribuci energie ve vybraných časech
 • Renewable optimization: optimalizace spotřeby energie z obnovitelných zdrojů
 • Peak power boost: přesměrování energie z jiných zdrojů pro zvýšení kapacity sítě
 • Backup Power: Záložní napájení sítě On/Off, kdy nahrazuje nebo podporuje konvenční generátorové systémy
 • Micro Grids: HBS vytváří síťově nezávislou dodávku energie, kterou lze také doplnit obnovitelnými zdroji
 • Obchodování s energi:í HBS ukládá energii při nízké ceně a distribuuje ji během období špičky
 • Stabilizace sítě: HBS pomáhá stabilizovat síť (například: FCR/regulace frekvence)
 • Black start: restart elektrické zátěže nebo části elektrické sítě bez spoléhání se na externí elektrické napájení
 • Kontinuita napájení (UPS): HBS poskytuje spolehlivé a nepřerušitelné napájení kritické zátěže
 • Charge shifting: programem řízené nabíjení baterie v určitých časech z konkrétního zdroje: Grid, PV, GenSet, Wind, ..
 • Kompenzace jalového výkonu: eliminace jalového výkonu a tím snížení měsíčních nákladů
 • Nabíjení: možnost ostrovního zapojení pro eliminaci špiček při nabíjení elektromobilů a provozu zařízení v oblasti se slabým pokrytím sítě nebo bez sítě
 • Místní energetická komunita: dodávka energie LEC (Local Energy Community) ve venkovských oblastech
hsbc_riello_3