Menu

Wattsonic - inteligentní řízení zátěže

03/04/2024Whitney leaning against a railing on a downtown street

Proč bychom měli zahrnout řízení zátěže do svého systému výroby a skladování energie?

Z důvodu zachování stability sítě je nutné solární a větrné elektrárny omezovat. Celosvětově byla přijata řada opatření, která mají zamezit dodávkám energie do veřejné sítě ve chvílích nadměrné výroby. Je to např. omezování přetoků, vypínání výroby a záporné ceny elektřiny ve špičkách.

Kam tedy s přebytečným FV výkonem, ve chvílích, kdy není povolen export do sítě? Ideálně ji spotřebovat! Zapnout spotřebiče s odloženou spotřebou, zapnout ohřev TUV, nahřát akumulační nádrž atd.

Vyvstává však otázka, jak chytře integrovat naše domácí spotřebiče se systémem fotovoltaické elektrárny, tak aby byla vyrobená energie maximálně využita.

Existuje celá řada systémů a zařízení pomocí kterých lze spínání spotřebičů řešit. Všechny však vyžadují další investice do systému. Jednou z nejjednodušších a finančně nejdostupnějších metod, jak sepnout další spotřebič/spotřebiče nebo ovládat tepelné čerpadlo s funkcí SG ready, je funkce „Řízení zátěže“ integrovaná ve střídačích Wattsonic gen. 3.

Fungování tepelného čerpadla vybaveného funkcí SG ready

wattsonic-inteligetni

Multifunkční relé ve střídači Wattsonic gen.3

Střídač je vybaven multifunkčním relé, které umožňuje zapínat nebo vypínat libovolné spotřebiče, prostřednictvím připojeného přídavného stykače.

wattsonic-inteligetni wattsonic-inteligetni
wattsonic-inteligetni

Pro připojení kontaktu multifunkčního relé slouží svorky 1 a 2 na systémovém konektoru.
1 COM
2 NO
Klidový stav kontaktu je otevřený.

Režimy fungování

Zakázáno

Zakázat znamená, že funkce “Řízení zátěže“ nebude využívána a nebude aktivní.

Chytrý režim - základní volby

 • Řízení příkonu (Feed-in Power Control) - pro systém BEZ omezení exportu energie.
  Nastavte práh výkonu střídače pro spuštění tepelného čerpadla v režimu 3 nebo zapnutí zátěže. Když střídač detekuje napájecí výkon rovný nebo větší než nastavená hodnota, tepelné čerpadlo přejde do režimu vytápění nebo jsou spuštěny další spotřebiče.

 • Řízení podle stavu nabití akumulátoru (Battery SOC Control) - pro systém S omezením exportu energie.
  Nastavte práh baterie SOC pro spuštění tepelného čerpadla vstupujícího do režimu 3 nebo zapněte inteligentní zátěž. Když střídač detekuje hodnotu SOC baterie stejnou nebo vyšší než nastavená hodnota, čerpadlo přejde do režimu vytápění nebo jsou spuštěny další spotřebiče.

 • Časová kontrola (Time control).
  Nastavte doby provozu pro režim tepelného čerpadla 3 nebo další zátěže podle uživatelských zvyklostí nebo preferencí. Lze nastavit až 3 období. Když je tento režim povolen, má vyšší prioritu než ostatní režimy v daném období. Mimo toto období pracuje tepelné čerpadlo nebo chytrá zátěž podle nastavených parametrů.

 • Ruční režim (Manual).
  Ručně ovládejte vstup tepelného čerpadla do režimu 3 nebo spuštění chytré zátěže.

wattsonic-inteligetni

Nastavení inteligentního řízení zátěže ve střídači Wattsonic G3

Podrobné nastavení způsobu řízení zátěže je nově přístupné volbou „Řízení zátěže“ v menu „Nastavení parametrů“.

Manuální režim

wattsonic-inteligetni

Automatický režim (inteligentní režim)

wattsonic-inteligetni
wattsonic-inteligetni
wattsonic-inteligetni
wattsonic-inteligetni