Menu

Laserové polohovací systémy

02/08/2023
Whitney leaning against a railing on a downtown street

Optické laserové polohovací systémy počítají vzdálenost k pohyblivým součástem systému bezkontaktně, rychle a s absolutní přesností. V cyklech trvajících v řádech milisekund zjišťuje laserový měřicí systém hodnoty polohy s milimetrovou přesností a prostřednictvím rozhraní průmyslového Ethernetu nebo sběrnic Fieldbus je zasílá dynamickým řídicím funkcím. Díky využití nejmodernějších signálových procesorů lze vypočítat polohu s maximální přesností až na vzdálenost 300 m. Pomocí rozsáhlé integrované sady funkcí jsou detekovány mezní situace a zobrazována diagnostická data. Systém se dále vyznačuje opakovatelností 1 mm s ověřenou absolutní přesností měření od ±2 mm do ±5 mm. U modelů kompatibilních se sběrnicemi PROFINET a PROFIBUS je k dispozici paralelní rozhraní SSI, které dodává data o poloze přímo do frekvenčního měniče.

AMS 100i

Se svými rozměry pouhých 105 x 68 x 75 mm a minimální mrtvou zónou (100 mm) představuje AMS 100i nejkompaktnější laserový polohovací systém na trhu.