Menu

MPU – jednotka pro programování komplexních procesů

31/07/2023
Whitney leaning against a railing on a downtown street

MPU – jednotka pro programování komplexních procesů

The Motion Process Unit, nebo také zkráceně MPU, představuje jednotku vyvinutou společností miControl, která umožňuje uživateli programování specificky pro danou aplikaci s cílem optimálně přizpůsobit funkčnost zařízení podmínkám v aplikaci.

MPU je založena na programovacím jazyku "Python". Díky jednosuché syntaxi uživatel těží z dobré čitelnosti, která zjedodušuje tvirbu programu v MPU.

MPU má funkcionalitu programovatelného logického kontroléru (funkcionalita SPS) a používá se k automatizaci a optimalizaci zařízení v průmyslových aplikacích.

Kontroléry tak mohou být provozovány v samostatném režimu. V MPU lze realizovat celé provozní profily nebo reakce na určité události, které se spouštějí např. Přes digitální vstupy/výstupy nebo přes analogové vstupy kontroléru.

  • Inteligentní detekce provozní doby motoru
  • Master/slave synchronizace několika os
  • Výběr trvale uložených pohybových bloků (nastavená rychlost otáčení/požadovaná poloha) pomocí stavů digitálních vstupů
  • Definice zákaznicky specifických metod navádění
  • a mnoho dalšího

Pro výměnu dat s externími zařízeními nebo počítači je k dispozici CANbus jako komunikační rozhraní. Kontrolér může proaktivně navázat komunikaci s externími zařízeními, ale také jakékoli parametry včetně globálních proměnných program MPU lze číst nebo zapisovat externími zařízeními.

Vlastní software "mcTools" a "mPLC" nabízí možnost spravovat program MPU. Ty lze v zařízení načíst, uložit, pozastavit a smazat. Tento software obsahuje editor “Python Script”, který lze použít k psaní program pro MPU.

Pokud budete mít k těmto kontrolérům jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.