Menu

Stohování palet vysozdvižným vozíkem

03/07/2024Whitney leaning against a railing on a downtown street

Nové znění normy ČSN EN 415-4* nařizuje konkrétní sekvenci, která má zastavit a restartovat automaticky zásobník palet, když vysokozdvižný vozík vjíždí do nebezpečné oblasti. Níže můžete vidět příklad řešení před zavedením radarové technologie: vysokozdvižný vozík musí aktivovat nejprve první smyčku (1), pak světelnou závoru (2) a nakonec druhou smyčku (3) aby strojní zařízení zastavilo. Opačná sekvence strojní zařízení automaticky znovu spustí (3, 2, 1).

Varování: : bezpečnost není zaručena, pokud obsluha zůstane v nebezpečné oblasti a vysokozdvižný vozík místo toho opustí oblast se správným pořadím.

* Dle nového znění normy EN 415-4

lis

Pouze jeden senzor pro splnění podmínek ČSN EN 415-4*

Pouze jeden inteligentní senzor řady 200 nakonfigurovaný s třemi detekčními poli a řídící jednotkou s komunikací PROFIsafe, je schopen detekovat vysokozdvižný vozík nebo osobu se stejným způsobem definovaným v normě ČSN EN 415-4*.

Inteligentní senzory Inxpect fungují tam, kde optické senzory mohou generovat falešné poplachy, protože jsou odolné vůči prachu, kouři, vodě nebo nečistotám vznikajícím při výrobním procesu. Radarová technologie Inxpect zaručuje vysokou bezpečnost bez kompromisů v produktivitě výrobního zařízení.

Výhody

  • Indukční smyčky a s ní spojené stavební práce již nejsou nutné. Snížení nákladů na realizaci a údržbu.
  • Bezpečný provoz zásobníku palet.
    Pokud se obsluha stále nachází v nebezpečné oblasti, když se strojní zařízení pokouší automaticky restartovat, Inxpect Smart Sensors ho rozpoznají a zabrání opětovnému spuštění strojního zařízení.
  • Nákladově efektivní: jedna řídicí jednotka může propojit až šest inteligentních senzorů.
  • Špičková úroveň bezpečnosti (PLd místo PLc vyžadované normou).

Více info na: www.inxpect.com

Produktový katalog