Menu

Vylepšená verze pro svařování rohů a stran

29/03/2024Whitney leaning against a railing on a downtown street

Další z řady usnadňujících funkcí Smooth Robotics.

Improved Corner Handling je funkce, která přišla do SmoothTool ve verzi 1.11. Toto vylepšení představuje novou cestu, jak pomocí výrazně méně bodů svářet rohy a hrany, čímž se zkracuje čas přípravy programu a zlepšuje produktivita kobotického sváření.

Pokud programujete rohy bez použití této funkce, bude třeba nastavit 3 body na každém rohu, abyste získali dobrý svár. Pokud byste pouze nastavili jeden bod v rohu, hořák se začne přetáčet postupně od předchozího bodu po celou dobu trasy. To není samozřejmě možné. Proto bylo třeba udělat například po dlouhém rovném sváru bod před rohem, bod v rohu a bod za rohem, aby se hořák postupně přetáčel. Funkce Improved Corner Handling však toto řeší a podstatně zjednodušuje i zpřesňuje.

corner-handling

Jak se provádí improved corner handling

Tato funkce je umístěna v menu v záložce „Parametry“ a „Corners“ (rohy). Můžete ji použít buď v programovém povelu „Weld“ nebo i v konkrétním bodu vašeho programu. Tuto funkci můžete vyvolat jak před zahájením učení trasy sváru, tak i ex-post po vytvoření trasy. Což neklade nároky si přesně pamatovat postup vyvolání této funkce. Jediné podstatné je označit přesně roh.

Pak už jen nastavíte, kdy se má hořák začít přetáčet kolem rohu „Corner distance“ a pokud chcete, můžete i upravit rychlost přetáčení kolem rohu „Speed change“, což může být v některých případech užitečné.

corner-handling

Tato funkce také souvisí a navazuje na povolení funkce práce s úhly a náklony v záložce „Angles“ (úhly).

corner-handling

Sváření přes rohy a uvnitř nich nebylo nikdy jednodušší a přesnější. Přejete si tuto i další funkcionality systému Smooth Robotics ukázat v praxi? Neváhejte se obrátit na naše odborníky, rádi vám vše předvedou.

Příklad práce kobota Next Generation UR20 s nástrojem SmoothTool, který vám poskytne obecné vysvětlení toho, co je SmoothTool a jeho výhody.