Menu

Kabelové úložné systémy

Pod názvem kabelové úložné systémy Vám nabízíme široký výběr kabelových kanálů, hadic, žebříků a roštů pro ukládání a ochranu elektrických kabelů. Nabídka zahrnuje kabelové kanály pro interiéry z hliníku, oceli nebo plastu ve všech obvyklých rozměrech. Nabízíme vám plastové minikanály pro ukládání jednotlivých vodičů, soklové kanály, interiérové kanály, podparapetní kanály, podlahové kanály a podlahové pochozí kanály, oceloplechové velkokapacitní průmyslové kanály, rošty a žebříky ve všech obvyklých rozměrech. Součástí kabelových kanálů jsou i podlahové a nástěnné krabice pro uložení do betonu či zdvojených podlah.

Puk

Firma PUK Group GmbH & Co. KG se specializuje na výrobu ocelových prvků pro kabelové nosné a úložné konstrukce. Projektanti, technici i montéři pracující v průmyslovém prostředí najdou optimální řešení z naší široké nabídky produktů a služeb pro pokládku a ochranu kabelů a vedení v jakémkoliv typu a velikosti budovy.

Průmyslová zařízení jsou pod obrovským tlakem - od kolísání teploty, vlhkosti, znečištění až k mechanickému poškození. Stroje a výrobní linky musí být zajištěny nepřetržitou dodávkou el. energie a tokem dat. Je třeba splnit nejpřísnější bezpečnostní požadavky na zajištění výrobních procesů. Firma PUK plní tyto požadavky již desítky let a má zkušenosti ve vývoji nejmodernějších systémů pro chod a údržbu energetických infrastruktur v klíčových odvětvích průmyslu

  • automobilového
  • ocelářského
  • dřevařského a papírenského
  • petrochemického
  • potravinářského

Logistika a datová centra jsou rovněž závislé na hladkém toku dat tak, aby pracovníci v kancelářských a administrativních budovách mohli efektivně organizovat, komunikovat a jednat. Zde, stejně jako v jiných oblastech, je distribuce informací jádrem obchodní činnosti. Výpadky proudu a datového toku mohou ohrozit obchodní cíle. Výpadek proudu ve zdravotnickém prostředí může mít život ohrožující následky. Zejména intenzívní péče vyžaduje vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti. Dále, nákupní, vzdělávací a výzkumná centra, sportovní haly, kancelářské komplexy – to jsou objekty, kde se setkáte s našimi kabelovými systémy.

Sortiment zahrnuje drátěné žlaby, perforované a plné žlaby, žebříky pro horizontální i vertikální vedení a ochranu kabelů, samonosné žlaby a žebříky pro velkou vzdálenost podpěr, dále - kabelové příchytky, lišty a bohaté příslušenství. PUK se zabývá rovněž výrobou podpodlahových úložných systémů:

  • ocelové kanály pro instalaci do betonové mazaniny
  • pochozí a pojezdové kanály
  • přístrojové a revizní krabice pro kabelová připojení

Vedle konstrukcí pro solární elektrárny se firma PUK rovněž specializuje na konstrukce do extrémních podmínek – těžební věže, petrochemický průmysl, atd… Všechny výrobky firmy PUK jsou testovány a akreditovány v souladu s národními a mezinárodními normami.

Iboco

Skupina Bocchiotti Group drží významné postavení v italském elektrotechnickém průmyslu

Bocchiotti se specializuje na výrobu plastových elektroinstalačních kanálů (rozváděčových, podparapetních, vkládacích lišt) a dále na rozváděčové skříňky a krabice do interiéru a masívní polyesterové rozvodnice PEDRO pro venkovní použití. Bocchiotti poskytuje ucelenou řadu vysoce kvalitních produktů vyvinutých díky neustálému technickému výzkumu a zaměření se na pochopení specifických technických potřeb v konkrétních zemích rozmanitého světového trhu.

Bocchiotti je mezinárodní skupina se sídlem v Itálii, kde stále zaujímá vedoucí postavení na trhu s elektroinstalačním materiálem. Své výrobky vyváží do 38 zemí Evropy i mimo ni. Bocchiotti podniká již více než 20 let prostřednictvím svých dceřinných společností ve Francii a Spojených státech.

Skupina Bocchiotti je zastáncem programu ABSOLUTNÍ KVALITA na všech úrovních společnosti od výzkumu, přes design, výrobu, administrativu, logistiku a obchod s elektroinstalačními systémy. Zaměření se na koncového zákazníka vedlo k vytvoření systému služeb a speciálních konzultačních týmů. Celý systém tohoto programu znamenal pro skupinu Bocchiotti získání certifikátu kvality ISO 9001:2008.

Bocchiotti Goup je také držitelem certifikátu UNI EN 14001:2004 - Environmental Care System. Skupina Bocchiotti se tím zavazuje k neustálému snižování možných dopadů své činnosti na životní prostředí

Inset

Pouze omezené množství firem v elektrotechnickém průmyslu disponuje tak šiirokým mezinárodním záběrem a obchodní strategií. V této elitní skupině zastává skupina Bocchiotti založená roku 1965 jedničku na poli perforovaných rozváděčových kanálů a nezanedbatelná procenta obratu tvofří také díky elektroinstalačnímu kanálovému systému. Ve 37 zemích celého světa společnost zaznamenává každoroční stabilní růst na poli elektroinstalací.

Tento růst je výsledkem neustálého zvyšování konkurenceschopnosti výrobků na všech úrovních, komplexnosti nabídky značky IBOCO která v součastné době čítá 1200 různých vysoce kvalitních prvků elektroinstalačních systémů, které splní jakékoliv požadavky obchodních partnerů, architektů, stavitelů, elektroinstalatérů a výrobců rozváděčů. Díky těmto všem důvodům dosáhla skupina Bocchiotti konsolidovaného obratu ve výši 72 milionů EUR ročně. Roční produkce v objemu 46 milionů metrů instalačních kanálů a 20 milionů různých komponent řadí skupinu k největším na světě. Také změny v zázemí firmy nebyly v posledních letech nejmenší. Skupina Bocchiotti má jen v Itálii výrobní haly, sklady a administrativní budovy na ploše více než 30 tisíc čtverečních metrů a trvale zaměstnává kolem 300 pracovníků. Díky tomu všemu dosahuje skupina Bocchiotti pravidelně všech stanoveních cílů na trhu. Skupina Bocchiotti je zastáncem programu ABSOLUTNÍ KVALITA na všech úrovních společnosti od samotné produkce instalačních systémů, přes administrativu, logistiku, spolupráci silně zaměřenou na koncového zákazníka, služby a speciální konzultační teamy. Celý systém tohoto programu znamenal pro skupinu Bocchiotti získání certifikátu kvality UNI EN ISO 9001.

Ggk

GGK se vyvinula během posledních 20 let a je předním odborníkem v oblasti výroby a distribuce systémů pro vedení kabelů. Jako středně - velké firmy se svými kořeny při výrobě plastů a zpracovatelského průmyslu , GGK dnes má know- how načerpané z odborných znalostí v oblasti vytlačování profilů a nabízí jedinečné portfolio produktů vyrobené z plastu , hliníku a ocelového plechu. GGK také představuje mezinárodně dobře zavedenou distribuční síť s vlastními prodejci v Rakousku , Francii a Chorvatsku . Společnost sleduje další sérii exportních disků v příštích několika letech. Tím se vytvoří základ pro pokračování v naší zavedené strategii udržení ziskového růstu do budoucna . Jako jediný specialista na trhu , GGK nabízí architektům a návrhářům systém rozsáhlého know - how pro profesionální dopředu myslící - elektrické instalace.