Menu

Servopohony Unitronics

Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci Unitronics nabízí řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Řešení Motion Control od Unitronics zahrnuje všechny prvky potřebné pro přesné řízení pohybu: PLC, HMI panel, VFD, I/O, spolu s širokou podporou komunikace, včetně průmyslu 4.0, a nyní i se servokontroléry a motory. Všechny produkty jsou programovány ve stejném, snadno použitelném softwarovém prostředí, které uživatelům poskytuje kompletní řešení pro řízení a automatizaci od jednoho dodavatele. Jediný software slouží pro nastavení a programování PLC, HMI, Servo, VFD a I/O i servopohonů - není nutné se seznamovat s více softwarovými nástroji, aby se vytvořila jedna aplikace s až 8 osami. Servopohony nabízíme: Jednofázové 220V, 50W-1kW Třífázové 220V, 750W-5kW Třífázové 400V, 1kW-5kW

  • ;

    Servo: Ovládání pohybu s Unitronics

    Popis výhod řešení pomocí AC servopohonů Unitronics a úvod do jejich programování a integrace do systému.