Menu

Bezpečnostní technika

Nebezpečné části strojů se zajišťují podle míry rizika, kterou mohou způsobit. Bezpečnostní moduly, světelné závěsy a další prvky fungují na zdvojeném obvodu, nezávisle na funkci stroje. V případě vniknutí části těla do nebezpečného prostoru je aktivováno bezpečnostní relé, které vypne stroj během několika milisekund. Bezpečnostní prvky stroje vždy musí splňovat kritéria platných norem. Safety inegrity level IEC 61508, Safety of machinery IEC 61496 a také EN ISO 13849. Použití průmyslové bezpečnostní techniky vyžaduje odpovědnost, zkušenosti a odborné znalosti. Proto firma Schmachtl ve spolupráci se subdodavateli nabízí kompletní bezpečnostní servis strojů a zařízení. Naše nabídka produktů a služeb zahrnuje fáze plánování, uvedení do provozu, řízení bezpečnosti v běžném provozu, údržbu a výměnu náhradních dílů.