Menu

Měřící senzory

Měřící senzory mohou aktivně kontrolovat vzdálenosti, vypočítat absolutní vzdálenosti pro polohování os při konstrukci zařízení a sledovat další parametry, aby inteligentně a samostatně reagovaly a například zasahovaly do procesů řízení. Nabízíme mnoho různých technologií a konstrukčních tvarů, pomocí nichž můžete vyřešit měřící aplikace a které se přizpůsobí nejrůznějším požadavkům. Podle dané aplikace jsou k dispozici také různá komunikační prostředí, jako např. IO Link, sběrnicová rozhraní nebo rozhraní založená na Ethernetu. Senzory zahrnují optické snímače s dosahem až 200 m, rozlišením až 0,01 mm a rychlostí až 400 měření/vt. Ultrazvukové senzory jsou vhodné k měření průhledných, lesklých, tekutých i prašných materiálů a rotační skener s úhlem 190 ° a 529 paprsky měří vzdálenosti objektů s přesností 5 mm v monitorované ploše.