Menu

Regulace teploty v rozváděčích

Moderní nízkonapěťové rozváděče se ve většině aplikací neobejdou bez regulace teploty. Ta je potřebná buď z důvodu potřeby chladit prostor rozváděče, zahřívaný sběrnicemi přenášejícími elektrický proud, nebo z důvodu potřeby ohřívat rozváděč instalovaný v chladných prostředích. Produktové portfolio společnosti Plastim nabízí vedle samotných plastových rozvodnic v klasickém i modulárním provedení také ucelenou řadu termostatů, hygrostaty, ventilátory s filtrem, příslušenství k ventilátorům, střešní ventilátory, PTC topení s termistorem a odporové topení s ventilátorem